• Lokale Besturen

Lokale Besturen

BDO Public Sector acht het noodzakelijk om de juiste focus te leggen in haar werkzaamheden. Voor de komende jaren hebben we 3 werven gedefinieerd waarop we vanuit het team een bijzondere focus willen leggen:

 • Integratie tussen gemeente en OCMW
 • Fusies tussen gemeenten
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden & shared services

Heel concreet ondersteunen we uw organisatie op vlak van:


Organisatie-ontwikkeling

 • Trajectbegeleiding van A tot Z
 • Strategie ontwikkelen
 • Stroomlijnen van structuur en organisatie
 • Vernieuwen dienstverlening en klantencontacten
 • Efficiënter maken van de werking
 • Organisatie-audits
 • Werklastmetingen


Personeel

 • Uitvoeren van assessment centres & development centres
 • In kaart brengen van de organisatiecultuur
 • Betrokkenheidsbevraging
 • Intervisiesessies en teambuildingactiviteiten
 • 360°-feedback en leiderschapstrajecten


Financiële adviesverlening

 • Onderbouwen van financiële beslissingen
 • Haalbaarheidsstudies
 • Kostprijsberekening
 • Benchmarks
 • Advies op vlak van btw
 • PPS-constructies
 • Opmaken meerjarenplan en jaarrekening
 • BBC 2020
 • Financiële bewustwording door opleidingen


Digitalisering & Rapportering

 • Opmaken digitale rapportering
 • Onderhandelen met softwareleveranciers
 • Adviesverlening in digitale synergie en administratieve vereenvoudiging
 • GDPR-advies


Interim Management

 • Inschakeling van managementfuncties in general management, finance, HR, operations…
 • Inschakeling van ervaren expertfuncties in finance en HR
 • Inschakeling van project & program management


Risicobeheer & procesmanagement

 • Organisatiebeheersing
 • Procesanalyse en proces-optimalisatie
 • Risico-analyse