• Technology & Life Science

  “Wat ik niet ken, kan ik niet toepassen. Maar ik kan toch onmogelijk alles weten?”

Technology & Life Science

Technologische innovatie en digitalisering, het groeiend bewustzijn bij consumenten en patiënten, de toenemende wereldwijde concurrentie … de ontwikkelingen binnen de lifesciences en technologiesector volgen elkaar razendsnel op. Even opvallend: het afgelopen decennium groeide de sector als kool en bleef de vraag naar kapitaal onverminderd, private equity of venture capital. De COVID-19-crisis heeft de nood aan kapitaal nog versterkt.

De markt is trouwens bijzonder dynamisch. Dankzij nooit aflatende innovatie en nieuwe ontwikkelingen op gebied van bijvoorbeeld, telecommunicatie, voeding en levensstijl, zien we de laatste jaren een flinke toename van kleinere bedrijven in de markt. Van start-ups over scale-ups tot kmo’s gespecialiseerd in telecom, gezondheidszorg, voeding, ‘medical devices’, farma en biotechnologie. Anders gezegd, de biotechnologie en aanverwante domeinen zijn niet meer het alleenrecht van de grote, kapitaalkrachtige jongens. De technologische vooruitgang en de toegang tot en betaalbaarheid van die innovatieve technologie gaf die evolutie een flinke boost.

Kennen, begrijpen, toepassen

De markt van ‘Technology & Life Sciences’ is bovendien een wereldwijde markt. Professionals moeten inzicht hebben in wat er leeft, heerst en beweegt. Wat je niet kent, kun je niet toepassen. Aan jouw en onze experts dus om ver voorbij de grenzen van het eigen bedrijf, land of zelfs continent te kijken. De toekomstgerichte ontwikkelingen te begrijpen en in te spelen op de trends die in de pijplijn zitten. Proactief als het kan en liefst op middellange en lange termijn.

Zo’n onmiskenbare evolutie is de groeiende impact van IT. Denk maar aan big data en ‘predictive analytics’. Nog een trapje hoger: artificiële intelligentie. ‘AI zal evolueren van het ondersteunen van door humanoïde denkers ontwikkelde concepten, naar het aanreiken van nieuwe inzichten en ideeën om daarna verder te evolueren naar puur creatief ontwerpen dat enkel beperkt (of belemmerd) zal worden door de grenzen die door de mens worden opgelegd’. Zo voorspelt de voormalige CEO van Agoria, de federatie van de technologiesector.

Wat zoek je?

Weten én begrijpen zijn trouwens essentieel in elk proces. Onze toekomstgerichte experts weten dat er artificiële intelligentie bestaat die nuttig kan zijn binnen jouw (en hun) domein. Ze begrijpen ook wat zo’n technologie voor jouw doelstellingen kan betekenen. Wat de meerwaarde is voor jouw bedrijf om effectiever, productiever, winstgevender, veerkrachtiger … te worden. Ze ontsluiten bovendien heel veel toegevoegde waarde door verschillende metiers te combineren.

Als multidisciplinair team overleggen ze voortdurend met collega’s die gespecialiseerd zijn in andere, gelinkte domeinen, zoals fiscaliteit, arbeidsrecht, informatietechnologie, cybersecurity … Pragmatisch en – belangrijk! – op maat van jouw bedrijf. Geen innovatie of technologie om de technologie. Wel: hoe verbeteren we echt de ‘customer experience’ en met welke haalbare oplossingen kunnen we jouw processen en operaties efficiënter ondersteunen? Hoe complex ook. Een altijd in lijn met de waarden, normen en cultuur van je bedrijf of organisatie.

Weet ten slotte dat je altijd de knowhow kunt inroepen van ons ‘Tax & Legal’-innovatieteam. Immers, wie met innovatie aan de slag gaat, heeft kapitaal nodig – en niet een beetje. Met de juiste financiële en fiscale ondersteuning en inzichten kom je al een heel eind. Bovendien is het belangrijk je ideeën en innovaties te beschermen om je concurrentievoordeel te behouden en de groei van je onderneming te waarborgen. Kortom, we ondersteunen je innovatietraject van idee over ontwikkeling en financiering tot commercialisatie.

Kennis en oplossingen

Dankzij ons wereldwijde netwerk kan onze (en dus ook jouw) expert op elk moment een beroep doen op de kennis en ervaring uit bijna 170 landen waar BDO bedrijven en organisaties ondersteunt. Jouw bedrijf kan met andere woorden rekenen op een breed, internationaal team, met voeling met je business, je strategie en je doelstellingen. Gebruik onze kennis en oplossingen om je te helpen bij:

 • het zoeken naar en vinden van kapitaal om je groei te ondersteunen, inclusief alternatieve financiering via subsidies;
 • het vastleggen van het businessplan, de waardering en de ‘financing modelling’; 
 • het ontwikkelen van warrantsplannen en plannen voor aandelenopties;
 • overnametrajecten;
 • audit- en attesteringsopdrachten in het kader van subsidie- en investeringsdossiers;
 • de ‘IPO-readiness’-analyse, IFRS-conversies en begeleiding bij het beursgangtraject;
 • het maximaal benutten van fiscale steunmaatregelen (belastingkrediet/investeringsaftrek voor Onderzoek & Ontwikkeling en/of milieubesparende investeringen, vrijstelling octrooi-inkomsten, vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel/‘young innovative companies’, bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse onderzoekers, innovatiepremies voor personeel, …)
 • het fiscaal regime rond gewestelijke subsidies;
 • het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen via crowdfunding;