• Telco & Utilities

Telco & Utilities

Alle sectoren van onze economie doen meer dan ooit een beroep op digitale connectiviteit. Dat is alvast een van de belangrijkste trends die de telecomsector stimuleert tot nieuwe samenwerkingsvormen met softwarebedrijven, netwerkoperatoren, clouddiensten, systemintegratoren en hardware- en infrastructuurleveranciers. Onderliggend vervaagt de grens tussen telecomindustrie, media en technologiebedrijven. Beide transities veranderen de positie en rol van telecom- en ‘managed services’-bedrijven waardoor je voortdurend op zoek moet naar nieuwe verdienmodellen gericht op toegevoegde waarde van digitale connectiviteit.

Tegelijk brengt elke businesstrend- en opportuniteit nieuwe risico’s met zich mee. Denk aan de groeiende concurrentie, de innovatiesnelheid waarmee technologie haar weg baant en de toenemende druk van de eindconsument die maar één ding wil: ‘instant satisfaction’. Om nog maar te zwijgen van de nood aan kapitaal om de noodzakelijke investeringen te financieren en de almaar strengere, vaak Europese regulering inzake het mobiele spectrum, databeheer, cybersecurity en privacy. Zaak is, wie op een slimme manier de risico’s naar zijn hand zet, gaat efficiënter werken, wordt productiever, kan nieuwe klanten binden en bestaande klanten beter servicen. Daar doe je het voor, toch?

Energietransitie, autonome mobiliteit en hybride werk

Zoals de globalisering letterlijk de hele wereld verbindt, vertaalt zich dat ook in de wisselwerking tussen onomkeerbare maatschappelijke evoluties en de rol van de telecommunicatiesector. Drie voorbeelden.

De energietransitie krijgt vorm dankzij de onmisbare bijdrage van de telecommunicatie. Geen ‘smart grids’ of slimme meters zonder de inbreng van telecom. Omgekeerd maakt innovatieve technologie duurzamer gebruik van telecommunicatie en IT mogelijk. De beveiliging van netwerk- en informatiesystemen binnen de energiesector en de continuïteit en betrouwbaarheid worden nog belangrijker dan ze al zijn.

Eenzelfde verhaal in de evolutie richting autonoom vervoer. Realtime communicatie tussen autonome voertuigen onderling en met het netwerk vergt een enorme capaciteit van de mobiele netwerken. Betrouwbaarheid, beschikbaarheid, snelheid en veiligheid zijn daarbij essentiële randvoorwaarden.

Los van de ingrijpende gezondheidscrisis versnelde de COVID-19-pandemie de toepassing van telecomdiensten om de boost in hybride (tele)werken te onderbouwen en te faciliteren.

Multidisciplinaire ervaring en knowhow

Jouw experten staan er niet alleen voor. Complementair teamwork is onze extra troef. Nationaal en internationaal. Dankzij ons wereldwijde netwerk kunnen ze op elk moment een beroep doen op de kennis en ervaring uit liefst 140 landen waar BDO telecom- en nutsbedrijven ondersteunt. Je bedrijf kan met andere woorden rekenen op een multidisciplinair team, met voeling met je business, strategie en doelstellingen.

Samen zoeken we naar specifieke oplossingen voor al even specifieke sectorvraagstukken. Van op maat gemaakte belasting-, audit- en bedrijfsadviezen, tot octrooiboxen, claims voor onderzoek en ontwikkeling, acquisitie-uitdagingen, enzovoort. Steeds hands-on en haalbaar.

Trouwens, onze expert(en) wordt op zijn beurt ondersteund door een multidisciplinair team van specialisten in de meest uiteenlopende – maar vaak gelieerde – domeinen.  Je krijgt met andere woorden toegang tot een pool van kennis over alle schakels in de waardeketen van je business.

Gerelateerde publicaties