• Operationeel

Operationeel management

Transport logistiek BDO

Ons multidisciplinair team denkt met je mee, helpt relevante keuzes maken voor jouw organisatie. En schakelt daarbij collega’s en partners in die expert zijn in heel specifieke domeinen of niches. Pragmatisch, haalbaar en – belangrijk! – op maat van jouw bedrijf. Op basis van ervaring en best practices optimaliseren ze bedrijfsprocessen, zetten ze je op (de juiste) strategische en operationele weg en verhogen zo de rendabiliteit en productiviteit van je medewerkers. Ultieme doel? De groeikansen en winstgevendheid van je organisatie of bedrijf versterken.

Operational excellence (Lean Management) 

Een sterk bedrijf is een veerkrachtig bedrijf. Zeker in tijden van crisis is het van uiterst belang om niet enkel je bedrijfsresultaten te waarborgen maar ook je organisatie structureel aan te sterken. Onze operational excellence-experten helpen de kwaliteit en productiviteit verhogen en de productiekosten en -fouten te verminderen. Door een continue verbeteringscyclus en -cultuur in te bedden in je teams, zal de motivatie van de medewerkers – arbeiders én bedienden – stijgen.

Supply chain analyse en design

Samen brengen we jouw bestaande supply chain processen gedetailleerd in kaart. Om ze beter te begrijpen en wisselwerkingen te detecteren. Best practices en trends uit je sector vertalen we naar jouw operationele werking en omgeving. Op die manier creëren we kansen om de supply chain te optimaliseren.

Value enhancement 

Onze ‘value enhancement’-aanpak steunt op zes stappen, waarvan de 360°-diagnose het fundament vormt. Onze experts doorgronden je bedrijf en gaan op zoek naar de specifieke waardedrijvers binnen elk bedrijfsdomein (strategie, finance, IT, HR, innovatie- en productmanagement, sales en marketing, management …). Continuïteit en duurzame waardegroei staan hier centraal.

Smart cities & ports

Stedelijke gebieden breiden almaar uit. De consument verwacht ‘instant satisfaction’, maximaal comfort … Gevolg: door de verstedelijking wordt de logistiek complexer en intelligenter.

Onze ‘Advisory’-experten leggen de lat hoog en willen de belangrijkste en vertrouwde adviseur van de openbare besturen (havens, steden en gemeenten) worden en hun innovatiepartner zijn. We staan dan ook volledig achter het initiatief van de Verenigde Naties ‘United for Smart Sustainable Cities’ (U4SSC).

Een slimme, duurzame stad is een innovatieve stad die gebruikmaakt van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en andere middelen om de levenskwaliteit, de efficiëntie van de stadsexploitatie en -diensten en het concurrentievermogen te verbeteren. Transport, mobiliteit en logistiek vormen daarbij belangrijke speerpunten.

Wij beschouwen de (binnen)haven als een verlengstuk van de stad. Hoe kunnen we de goederen zo efficiënt en duurzaam mogelijk bij de burgers krijgen. Behalve het milieu, spelen ook de geluidsimpact, de veiligheid, … een belangrijke rol in het minimaliseren van de impact en het maximaliseren van de efficiëntie.

Riskmanagement en interne controle 

Alles wat je doet houdt risico’s in, strategisch, financieel, operationeel, IT, compliance, juridisch, … Dat is eigen aan ondernemen. Wie voorzichtig is, ontwijkt de risico’s, maar handelt berekend en beslist. De essentie van een effectief risicobeheer of riskmanagement is minder de eliminatie van de risico’s, dan wel dat je ze kent, correct inschat en onder controle houdt.

Onze experten nemen je operationele, strategische, compliance en financiële risico’s onder de loep aan de hand van aangepaste interne audits, risicobeheer, interne controle en forensisch onderzoek.

Het nieuwe normaal

Benut jouw bedrijf maximaal de groeiopportuniteiten van de crisis maximaal? Om het met de woorden van Winston Churchill te zeggen: ‘Never let a good crisis go to waste’.

Speel in op de crisis en bereid je voor op de nasleep. Focus daarbij op zes clusters: verzeker je bedrijfscontinuïteit, neem indien nodig je toevlucht tot flexibele crisissourcing, verlaag de kosten, zet een crisisdashboard op, digitaliseer waar mogelijk en bereid je zo haalbaar mogelijk voor op het nieuwe normaal. Ons multidisciplinair team van experts staat voor je klaar.

Gerelateerde pagina: