• Familiebedrijven sturen wereldeconomie

Familiebedrijven sturen wereldeconomie

Familiebedrijven zijn niet alleen van cruciaal belang voor de kracht van de Belgische economie. Ook voor Europa staan de familiebedrijven in het brandpunt van de economie. Wereldwijd vormen ze een belangrijke katalysator voor economische groei en welvaart.

De ‘Top 500 Family Business in the World’ (uitgegeven door Forbes) maakt duidelijk dat familiebedrijven de wereldeconomie mee sturen, en dat zowel op het vlak van toegevoegde waarde als inzake jobcreatie. Familiebedrijven hebben overal in de wereld een belangrijke impact, maar bijna de helft van de Top 500 familiebedrijven is volgens Forbes gevestigd in West-Europa. En dat maakt familiebedrijven voor Europa des te belangrijker.

Trouwens, sociologen beschouwen de familie al langer als hoeksteen van onze samenleving. Sinds kort treden economen hen in die wetenschap bij, waardoor het familiebedrijf als vorm van ondernemerschap steeds meer onderwerp is van wetenschappelijk onderzoek.

“De keuze van het juiste governancemodel is fundamenteel voor een succesvolle internationale groei”

Ook in de Belgische academische wereld. Zo prijkt de Universiteit Hasselt in Europa op nummer 3 op het vlak van wetenschappelijk onderzoek over familiebedrijven. UHasselt ontwikkelt bijvoorbeeld binnen haar RCEF (Research Center for Entrepreneurship and Family Firms) specifieke knowhow en helpt die kennis implementeren in het domein van de financiering van groeiende (familiale) ondernemingen. Ook de toegevoegde waarde van externe bestuurders in familiebedrijven wordt onderzocht en het researchcentrum bouwt expertise op inzake de boekhoudkundige regelgeving voor starters en kmo’s, businessplannen en haalbaarheidsstudies voor starters. Uiteraard ontbreekt het thema van de opvolgingsproblematiek in familiebedrijven niet op het onderzoeksprogramma.

Familiaal én internationaal ondernemen

Onlangs nog startte het RCEF een nieuw studietraject over hoe het profiel van de familiale bedrijfsleider en het gekozen governancemodel invloed uitoefenen op het al dan niet succesvol internationaal ondernemen. De studie (die 4 tot 5 jaar zal duren) vormt de basis voor een wetenschappelijk model dat leidt tot succesvol internationaal ondernemen, en krijgt de volle steun en medewerking van BDO. “Samen met de UHasselt zal BDO meer inzicht verwerven in de unieke DNA-streng van de Belgische familiebedrijven en in het belang van de keuze van het juiste governancemodel”, legt Hans Wilmots het doel van de samenwerking uit. “We zijn ervan overtuigd dat die keuze bepalend is voor de manier waarop een familiebedrijf de stap zet naar internationaal ondernemen. Met de resultaten van de studie hopen we op termijn de Belgische ondernemer een model te kunnen aanbieden om zijn keuze stevig te kunnen onderbouwen.”