Erik

Erik Van den Broeck (MRICS)

Partner

BDO Brussel (Airport)

+32 (0)2 778 01 00

vCard

Erik staat aan het hoofd van de afdeling Real Estate & Construction Practice (REC) van BDO in België. Binnen Corporate Finance is hij ook verantwoordelijk voor het team van Financing Advisory & Modelling (FAM). In deze hoedanigheid is hij heel vaak betrokken bij vastgoed- en infrastructuurprojecten, projectfinanciering, publiek-private samenwerkingen en model auditing, en bij de ontwikkeling van oplossingen voor bedrijfsplanning en financiering (kapitaal, mezzanine en schuld), herstructureringen en herfinancieringen. Zijn klanten zijn vastgoedontwikkelaars, bouw- en onderhoudsbedrijven, instellingen in de gezondheidszorg, gemeentebesturen en andere overheidsinstellingen. Als expert in projectfinanciering was Erik betrokken bij veel van de grotere PPS-regelingen voor infrastructuurwerken, waaronder sociale huisvesting, rusthuizen, wegen, tramlijnen, sporthallen, zwembaden, politiekantoren, gevangenissen en hernieuwbare energie zoals biomassa, zonne-energie en windmolenparken.