Veerle Catry, Partner

Veerle heeft meer dan 20 jaar ervaring in de controle van statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van internationale groepen. Ze neemt deel aan audits van bedrijven van om het even welke omvang (waaronder ook beursgenoteerde bedrijven) en uit diverse sectoren. Ze is belast met meerdere internationale audits en duediligenceopdrachten. Veerle kan bogen op een ruime ervaring met complexe opdrachten die een hoog expertiseniveau vereisen, met inbegrip van rapportering van hoog niveau aan toezichthoudende organen en auditcomités. Ze is expert in het verbeteren van interne procedures en controles in Belgische ondernemingen. Hierbij grijpt ze in alle aspecten van de bedrijfsvoering in, van verbeteringen aan de accountingsystemen tot versterking van de interne controles en verhoging van de efficiëntie. In haar samenwerking met tal van beursgenoteerde en private bedrijven waarbij ze steeds hands-on en klantgericht te werk gaat, heeft Veerle haar meerwaarde al ruimschoots bewezen.