• Verstrekken van gemeubeld logies: bijkomende voorwaarden om btw-regime te bepalen

Verstrekken van gemeubeld logies: bijkomende voorwaarden om btw-regime te bepalen

04 augustus 2022

Op 1 juli 2022 is de nieuwe btw-regeling voor het verstrekken van gemeubeld logies in werking getreden.

Deze nieuwe regeling maakt een onderscheid tussen enerzijds hotels en motels en anderzijds inrichtingen met een soortgelijke functie als hotels en motels en voorziet in enkele bijkomende voorwaarden om te bepalen of het verstrekken van gemeubeld logies al dan niet onderworpen is aan 6% btw.

Duur van het verblijf

Het verstrekken van gemeubeld logies in hotel en motels is onderworpen aan btw op voorwaarde dat de duur van het verblijf korter is dan drie maanden. Wanneer het verblijf drie maanden of langer is, is de vrijstelling van toepassing.

Ter vereenvoudiging aanvaardt de administratie een berekeningswijze ‘van de zoveelste dag tot de dag voor de zoveelste dag, min één dag’. Indien het verblijf wordt verlengd en de termijn van drie maanden wordt overschreden, zal de vrijstelling van toepassing zijn vanaf het moment dat de termijn van drie maanden wordt overschreden.

           

Inrichtingen met een soortgelijke functie als hotels en motels

Om te bepalen of inrichtingen met een soortgelijke functie als hotels en motels, onderworpen zijn aan 6% btw, dienen er twee bijkomende voorwaarden cumulatief voldaan te zijn.

Verblijf korter dan drie maanden

Ook hier moet de ‘gewoonlijke’ verblijfsduur korter zijn dan drie maanden. De administratie beschouwd een inrichting waar ‘gewoonlijk’ voor een periode van drie maanden aan betalende gasten onderdak wordt verleend, wanneer op jaarbasis het omzetcijfer van de betaalde verblijven met een duur van minder dan drie maanden groter is dan 50% van de totale jaarlijkse omzet behaald uit de betaalde verblijven.

Samenhangende diensten

Er moet bovendien minstens één van de volgende ‘samenhangende diensten’ worden aangeboden en effectief verstrekt aan de gasten:

  • instaan voor het fysiek onthaal
  • huishoudlinnen ter beschikking stellen van de gasten; of
  • dagelijks verschaffen van ontbijt.

Wat het fysiek onthaal betreft, volstaat het niet om de gasten louter te ontvangen. Er moet ook sprake zijn van bijstand op verzoek van de klanten gedurende minstens een groot gedeelte van de dag. Het dient te gaan om fysiek (geen telefonisch of digitaal) onthaal en bijstand.

Bij het verstrekken van huishoudlinnen volstaat het dat voor elke gast bedlinnen of badlinnen (geen keukenlinnen) ter beschikking worden gesteld. Verder is het vereist dat aan het begin van het verblijf het huishoudlinnen ter beschikking worden gesteld. Indien de verblijfsduur langer is dan één week, moet het huishoudlinnen minstens één keer per week vervangen worden (of minstens één pakket huishoudlinnen per week ter beschikking gesteld worden).

Wanneer ontbijt wordt aangeboden, moet het gaan om ontbijt dat door de exploitant zelf wordt verstrekt. De exploitant mag ook ontbijtvouchers voorzien, waarbij ontbijt wordt verstrekt door een derde, op voorwaarde dat het wordt verstrekt in naam of voor rekening van de exploitant.

Tot slot is het niet langer vereist dat de diensten tegen een globale prijs worden aangeboden. Het is mogelijk om een supplement aan te rekenen voor de samenhangende diensten. Indien de klant de keuze heeft om een samenhangende dienst af te nemen, is deze voorwaarde pas vervuld wanneer de klant uitdrukkelijk opteert voor deze dienst.

 

Inwerkingtreding

Deze regeling is in werking getreden op 1 juli 2022 en is van toepassing op verblijven die geboekt worden vanaf 1 juli 2022.

 

Contact

Heb je vragen bij deze nieuwe maatregelen? Onze btw-experten staan ter beschikking voor advisering of assistentie bij btw-formaliteiten.