• Uitbreiding toepassing van het
    verlaagd btw-tarief in fitnesscentra:
    de btw-administratie geeft toe

Uitbreiding toepassing van het verlaagd btw-tarief in fitnesscentra: de btw-administratie geeft toe

20 december 2022

In het arrest Escape Center (C-330/21) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie zich onlangs uitgesproken voor de uitbreiding van de toepassing van het verlaagd btw-tarief tot sportaccommodaties.

Het Hof oordeelde dat indien het verstrekken van individuele begeleiding en/of in groep bijkomend is aan het recht om gebruik te maken van sportaccommodaties, deze bijkomende handelingen eveneens onderworpen zijn aan het verlaagd tarief van 6%.

Het Hof geeft aan dat dit het geval lijkt te zijn in het specifieke geval van algemene formules die zowel toegang tot de sportaccommodatie als groepslessen bieden, zonder onderscheid te maken op basis van het soort van gebruikte accommodatie of de eventuele deelneming aan groepslessen.

 

Standpunt van de administratie

Op basis van een persbericht is de overheid nu bereid het verschil in betaalde btw aan het standaardtarief voor privé- en groepslessen terug te betalen. De betrokken belastingplichtigen hebben nu dus recht op teruggaaf van het verschil van 15% betaalde btw.

Aangezien de wijziging ook voor het verleden geldt, hebben belastingplichtigen recht op teruggaaf van de geïnde btw in de periode tot 2019.

 

Hoe kunnen we u helpen?

Als u een belastingplichtige bent die per kwartaal aangifte doet, kunnen wij een verzoek om teruggaaf van de btw indienen

  • via een uiterlijk op 31 december 2022 te verzenden brief aan de bevoegde dienst beheer;
  • via een gewijzigde aangifte voor het derde kwartaal, die uiterlijk op 31 december 2022 moet worden ingediend. Deze gewijzigde aangifte vervangt de aangifte die reeds voor het derde kwartaal van 2022 was ingediend.

Als u een belastingplichtige bent die maandelijks aangifte doet, kunnen wij een verzoek om terugbetaling indienen

  • via een uiterlijk op 31 december 2022 te verzenden brief aan de bevoegde dienst beheer; via een gewijzigde aangifte voor november 2022, die uiterlijk op 31 december 2022 moet worden ingediend. Deze gewijzigde aangifte vervangt de reeds voor november 2022 ingediende aangifte.


 

Contact

 BDO kan u assisteren bij de beoordeling of de door u gehanteerde formules eventueel aanspraak kunnen maken op een verlaagd tarief en of u in aanmerking komt om een teruggaaf te bekomen van de teveel betaalde btw. Stuur een e-mail naar [email protected] ter attentie van een van onze btw-experten: