• Btw-administratie bevestigt vereiste correcte factuurvermelding bij vereenvoudigd driehoeksverkeer

Btw-administratie bevestigt vereiste correcte factuurvermelding bij vereenvoudigd driehoeksverkeer

31 mei 2023

Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde eerder al over het belang van een correcte factuurvermelding bij vereenvoudigd driehoeksverkeer in haar arrest C-247/21 - Luxury trust Automobil GmbH.

De Belgische btw-administratie bevestigt nu ook in haar circulaire 2023/C/51 van 4 mei 2023 dat de regeling van het vereenvoudigd driehoeksverkeer geweigerd kan worden indien de factuur niet de correcte vermelding bevat.

Gevolgen verkeerde factuurvermelding 

Het Hof stelde in voornoemd arrest dat de materiële voorwaarde van een correcte factuurvermelding wel degelijk een essentiële voorwaarde is voor de toepassing van de regeling van het vereenvoudigd driehoeksverkeer, en dat indien deze voorwaarde niet wordt nageleefd, er geen retroactieve rechtzetting meer mogelijk is.

Hierdoor riskeert de tussenpersoon om alsnog btw-verplichtingen op te lopen in de EU lidstaat van aankomst van de goederen en/of geconfronteerd te worden met sancties in zijn lidstaat.

Met haar circulaire 2023/C/51 van 4 mei 2023 sluit de Belgische btw-administratie zich aan bij de recente rechtspraak van het Hof Van Justitie, en past zij haar eerdere administratieve richtlijnen in dit verband aan.  

 

Contact 

Twijfelt u of u deze btw-vereenvoudigingsmaatregel correct toepast, neem dan zeker contact op met uw btw-adviseur. Onze btw-experten staan ter beschikking voor verdere advisering of assistentie.