• BTW-aftrek volgens het werkelijk
    gebruik – Indiening kennisgeving
    vanaf nu mogelijk

BTW-aftrek volgens het werkelijk gebruik – Indiening kennisgeving vanaf nu mogelijk

25 januari 2023

Zoals vermeld in het eerder verschenen artikel ‘Gemengde btw-plicht en methode van het werkelijk gebruik: nieuwe regels vanaf 1 januari 2023’ zijn er nieuwe regels van toepassing voor gemengde belastingplichten die wensen te opteren voor de aftrek van btw volgens de methode van het werkelijk gebruik.  

Verduidelijking (indienings)procedure  

Op 19 januari 2023 heeft de btw-administratie een verdere verduidelijking gepubliceerd over de nieuwe procedure van de voorafgaandelijke elektronische kennisgeving. De kennisgeving kan vanaf nu worden ingediend via de ‘toepassing e604’ op het MyMinfin platform.   

Indien een belastingplichtige de methode van het werkelijk gebruik reeds toepaste op 31 december 2022, heeft deze tot uiterlijk 1 juli 2023 om de rubriek ‘Werkelijk gebruik’ van formulier E-604 B in te vullen (zie hieronder).  
 


Indien de belastingplichtige pas vanaf 2023 wenst te opteren voor de aftrek van btw volgens de methode van het werkelijk gebruik, moet hij de rubriek ‘Regime’ invullen in plaats van ‘Werkelijk gebruik’. Wij merken hierbij op dat indien een activiteit aanvangt, formulier E-604 A gebruikt moet worden en bij wijziging van een activiteit formulier E-604 B.  

 


 

Tolerantie in 2023 met betrekking tot Intervat 

Ter onderbouwing van een aanvraag voor de toepassing van de methode van werkelijk gebruik, moeten bepaalde gegevens over de uitoefening van het recht op aftrek jaarlijks worden meegedeeld.  

De verplichte mededeling gebeurt via Intervat bij de indiening van de periodieke btw-aangifte over het eerste kwartaal (uiterlijk 20 april) of één van de eerste drie maanden.  

De administratie heeft nu gecommuniceerd dat er voor 2023 een tolerantiebeleid gevoerd wordt. Dit wil zeggen dat de gegevens pas voor de eerste keer moeten worden meegedeeld via Intervat in de periodieke btw-aangifte over: 

  • het eerste kwartaal van 2024 (in te dienen ten laatste 20 april 2024) of; 
  • één van de eerste drie maanden van 2024 (in te dienen ten laatste op 20 februari, 20 maart of 20 april 2024. 

Bovenstaande tolerantie geldt ook als de belastingplichtige in 2023 door de start of wijziging van zijn/haar activiteit een gemengde belastingplichtige wordt.  

Indien het recht op aftrek volgens het werkelijk gebruik al toegepast werd op 31 december 2022, moeten de nodige gegevens verstrekt worden via Intervat in de periodieke btw-aangifte over: 

  • het eerste kwartaal van 2024 (in te dienen ten laatste op 20 april 2024); of 
  • de maand mei (in te dienen ten laatste op 20 juni 2024). 

 

Contact 

Heeft u vragen bij deze nieuwe maatregelen? Onze btw-experten staan ter beschikking voor verdere advisering of assistentie. Stuur een e-mail naar btw-tva@bdo.be ter attentie van een van de leden van het btw-team: