• Cyber Security voor Lokale Overheden
Brochures:

Cyber Security voor Lokale Overheden

22 december 2022

De dienstverlening van de lokale overheden is in continue beweging, dit als antwoord op een veranderende vraag en verwachting van de burgers. Steden en gemeenten willen de dienstverlening meer online brengen, met een ruime informatievoorziening die minder gebonden is aan kantoortijden. Daarnaast begeven steden en gemeenten zich ook vaker in samenwerkingsverbanden en netwerken van organisaties waarmee informatie wordt uitgewisseld. Samen met deze duidelijke tendens van toenemende digitalisering en connectiviteit, zien we helaas ook meer cybercriminaliteit.

Een Cyber Scan van BDO bouwt verder op de gekende leidraden, wet- en regelgeving zoals AGV en NIS,
alsook aanbevelingen van organisaties zoals Audit Vlaanderen en V-ICT-OR. We gaan echter ook een stap verder en zullen op basis van technische kwetsbaarheidstesten, aanvals- en penetratietesten de belangrijkste werkpunten overzichtelijk in kaart brengen en u de meest efficiënte en effectieve oplossingen voorstellen. Samen met de interne ploeg van uw organisatie bouwen we aan een betere cyberbeveiliging die rekening houdt met de drie belangrijkste bouwstenen: mensen, technologie en processen.