• Owner Buy-Out Locasix Group
Testimonial:

Ownership Buy Out - Locasix Group

09 juni 2023

Tot voor kort waren Nicolas en Richard Six, 3de generatie aandeelhouders van de Locasix familiegroep, al bijna vijf decennia een van de leiders in België in de bouw en verhuur van wooncontainers, opererend vanuit drie sites in West Henegouwen en de provincie Luik.

Een tijdje terug kondigde Richard Six, een passieve aandeelhouder, zijn intentie aan om zijn aandelen in de familiegroep te verkopen. Maar zijn broer Nicolas beschikte niet over de nodige liquiditeiten om ze te verwerven en zijn ambities voor de ontwikkeling van de Groep vereisten aanzienlijke investeringen in liquide middelen. Er was dus een grondige analyse van de kwestie nodig, rekening houdend met de wensen van Nicolas: de controle over de familiegroep behouden, innoveren via werknemersparticipatie en samenwerken met een welwillende strategische en financiële partner die dezelfde bedrijfswaarden deelt en de groeiambities van de groep wil ondersteunen.

De oplossing die werd gevonden en geïmplementeerd met de hulp van de Tax & Legal en Financial Advisory teams van BDO bestond uit het opzetten van een structuur die bekend staat als Owner Buy-Out (OBO). Een structuur die één of meer aandeelhouders van een bedrijf in staat stelt om de controle over het bedrijf te behouden met de hulp van derde investeerders door het opzetten van een overnameholding. 

In dit geval kon Nicolas profiteren van de hulp van de SRIW (nu Wallonie Entreprendre of WE) en het kapitaal van de familiegroep openstellen voor drie leden van zijn managementteam.

  • Nicolas, waarom heb je Wallonie Entreprendre gekozen als partner?

Nicolas: “Ik was op zoek naar de steun van een sterke, zorgzame partner die mijn moderne, inclusieve visie op bedrijfsvoering deelde en die graag de ambitieuze ontwikkelingsprojecten van mijn groep wilde ondersteunen, samen met mijn bankpartners.”

  • Hoe verliep je eerste ontmoeting met Wallonie Entreprendre?

Nicolas: “Via BDO heb ik Sabine Colson leren kennen, de verkoop- en overnamecoördinator van WE. Tijdens onze eerste ontmoeting merkte ik al snel dat ze veel respect had voor het pad dat we al hadden afgelegd en voor wat we in het verleden hadden bereikt. Ze was enthousiast om onze toekomstige ontwikkeling te ondersteunen, had gevoel voor het industriële partnerschap met Les Ateliers de Terte én interesse in werknemersaandeelhouderschap. Kortom, de ideale partner voor deze samenwerking!”

  • Hoe reageerden je medewerkers op het project dat ze voorgeschoteld kregen? Welke vragen hadden ze?

Nicolas: “Ik vind dat de betrokken managers zeer ontvankelijk waren voor de aanpak en helemaal niet verbaasd waren, gezien wat ze over mij en mijn managementstijl weten. Ze hadden het volste vertrouwen in mij toen ik de OBO voorbereidde en implementeerde. De details van de transactie werden aan hen gepresenteerd en uitgelegd door het BDO-team tijdens sessies binnen het bedrijf waarbij ze de gelegenheid hadden om eventuele vragen te stellen. Hun vragen hadden vooral betrekking op de wijze van financiering van hun kapitaalinvestering in de overnameholding.”

  • Hoe was de samenwerking met BDO?

Nicolas: “Ik wil graag hun zeer professionele hulp benadrukken bij het identificeren van structureringsopties, financiële modellering en waardering van de groep, het opstellen van de juridische documentatie die nodig is voor de transactie, onderhandelingen met WE, etc. Het is een echt voordeel om te kunnen profiteren van een geïntegreerd 'one-stop-shop' dienstenaanbod en de samenwerking van een toegewijd team dat gedurende het hele project beschikbaar is.”

Wie is Nicolas Six?
Actief binnen de familiegroep sinds 1997, heeft Nicolas Six stapsgewijs de operationele leiding van Locasix Group overgenomen, die zijn ouders geleidelijk aan hem en zijn broer overdragen. Vanaf 2014 initieerde en implementeerde hij een aantal projecten binnen de familiegroep, waaronder de bouw van en de verhuizing naar een nieuwe operationele hoofdzetel. Deze locatie is beter aangepast aan de groeiambities van het bedrijf, de ontwikkeling van het containerassortiment en de revisie van de operationele teams en organisatie binnen de productieateliers. 

In 2019, het jaar waarin hij werd benoemd tot algemeen directeur van LOCASIX, nam Nicolas de beslissing om de verhuur van mobiele toiletten te verkopen en zich uitsluitend te concentreren op de verkoop en verhuur van containers, generatoren en lichtmasten. In datzelfde jaar wordt ook een dochteronderneming opgericht voor de productie van containers, in samenwerking met Les Ateliers de Tertre, een bedrijf voor aangepast werk uit Henegouwen. Dankzij deze strategische beslissingen zijn de omzet en de EBITDA-marge de afgelopen 4 jaar met respectievelijk bijna 25% en 50% gestegen.