• Sectoren

Real Estate & Construction

Real Estate & Construction

De vastgoed- en bouwsector staat voor fundamentele transities en dito uitdagingen. Vastgoedprijzen rijzen de pan uit. De transitie van fossiele naar hernieuwbare energie komt op kruissnelheid. Net zoals de digitalisering van het vak en de groei naar een circulaire bouwcultuur. Waar staat jouw bedrijf?

Financial Services

Financial Services

Je zal vandaag maar actief zijn in de financiële wereld. De oprukkende technologie en digitalisering verzetten dagelijks de bakens. Bovendien neemt de regulering overhands toe. Zaak is om wendbaar en alert op alle veranderingen in te spelen.

Public Sector

Public Sector

Veranderende maatschappelijke verwachtingen, druk op overheidsfinanciën, de fusie- en integratiegolf, de technologische evolutie nopen je als overheid om de publieke dienst- en hulpverlening eigentijds en digitaal in te vullen.

Technology & Life Science

Technology & Life Science

De markt van ‘Technology & Life Sciences’ is een wereldwijde en heel dynamische markt. Professionals moeten inzicht hebben in wat er leeft, heerst en beweegt. Wat je niet kent, kun je niet toepassen. Hoe ver kijk jij voorbij de grenzen van het eigen bedrijf, land of zelfs continent?

Energy & Utilities

Energy & Utilities

Duurzaamheid en winstgevendheid combineren, het is meer dan ooit mogelijk! Wie anno 21ste eeuw niet duurzaam met de beschikbare energiebronnen omspringt, krijgt vroeg of laat de rekening gepresenteerd. Of je nu producent, leverancier of gebruiker bent. Het goede nieuws is dat wie proactief een duurzaam energiebeleid voert een – dikke – streep voor heeft op zijn conculega’s.

Private equity

Private equity

Er beweegt nogal wat in de wereld van private equity. De concurrentie neemt toe. In die mate dat investeerders steeds moeilijker waardevolle kansen vinden. Welke bedrijven zijn interessant voor die investeerders?

Telco & Utilities

Telco & Utilities

All sectors of our economy are calling upon digital connectivity more than ever before. And this is one of the most important trends that is stimulating the telecom sector to develop new forms of cooperation with software houses, network operators, cloud services, system integrators and hardware and infrastructure suppliers. On an underlying level, the line between the telecommunications industry, the media and technology companies is blurring. Both transitions are changing the position and role of telecommunications and managed services companies, which means that you constantly have to search for new revenue models aimed at adding value to digital connectivity.

Transport & Logistics

Transport & Logistics

In de transport en logistiek draait alles om efficiëntie, sustainability en ketenintegratie. Maximaal grip krijgen op de operaties, toekomstgerichte strategische keuzes maken, kosten besparen waar mogelijk, …. En dat binnen een wereld die almaar complexer, duurzamer en veeleisender wordt. Zaak is om wendbaar en stipt de klanten te servicen, waar ook ter wereld.

Healthcare

Healthcare

In de gezondheidszorg wordt ‘value-based healthcare’ (ook wel ‘outcome-based healthcare’ genoemd) de norm. Sterk! Maar hoe speel je als bestuurder, zorgprofessional of manager alert in op concepten als datagedreven werken, artificiële intelligentie en ‘smart zorg’?

Automotive & Mobility

Automotive & Mobility

Koning Auto verliest terrein aan duurzame en slimme mobiliteitsoplossingen. Dat dwingt fabrikanten en dealers tot schaalvergroting en innovatieve oplossingen om optimaal en flexibel op de veranderende vraag en verwachtingen in te spelen.

Professional Services

Professional Services

Dienstverleners die steunen op mensen als kapitale asset vinden almaar moeilijker het juiste talent.  Dat tekort kun je deels compenseren door een continue verbeteringscyclus en -cultuur in te bedden in je teams. Zo versterk je de motivatie en performantie van je medewerkers.

Manufacturing

Manufacturing

Wie durfde enkele jaren terug voorspellen dat een voorraadbuffer jouw redding zou zijn bij bevoorradingsproblemen? Dat betrouwbare leveranciers nog belangrijker zijn dan goede klanten? Dat je productielijnen zelfs remote en online efficiënt kunt aansturen?

Retail

Retail

Retailers staan voor fundamentele uitdagingen. De concurrentie groeit, marges krimpen, digitaliseren is een must en klanten kopen hoe langer hoe meer ‘omnichannel’. De COVID-19-pandemie zette nog meer druk op de ketel om je rol en business opnieuw uit te vinden. Om dat hele verhaal in de praktijk om te zetten … kun je best wat hulp gebruiken. Toch?