• Economische werkloosheid vanaf
    1 januari 2023 niet meer mogelijk
    zonder formulier C3.2A

Economische werkloosheid vanaf 1 januari 2023 niet meer mogelijk zonder formulier C3.2A

21 december 2022

Tijdens de coronapandemie werden een aantal versoepelingen ingevoerd voor tijdelijke economische werkloosheid. Zo moest de werknemer niet in het bezit zijn van het controleformulier C3.2A afgeleverd door zijn werkgever. Vanaf 1 januari 2023 komt aan deze en andere ingevoerde vereenvoudigingsmaatregelen een einde. Dit zowel voor bedienden als voor arbeiders.

 

Formulier C3.2A

Wanneer je als werkgever vanaf 1 januari 2023 economische werkloosheid wil inroepen, moet je – op eigen initiatief - aan je betrokken werknemers opnieuw een formulier C3.2A bezorgen. Je moet dat ten laatste op de eerste effectieve werkloosheidsdag van elke maand doen.

De werknemer moet dit document de volledige maand bij zich houden en op het einde van de maand moet hij deze inleveren bij de uitbetalingsinstelling.

Loopt de tijdelijke werkloosheid de volgende maand door, dan moet een nieuw controleformulier C3.2A overhandigd worden aan de werknemer binnen dezelfde termijn.

Blanco formulieren C3.2A kunnen worden opgevraagd bij het sociaal secretariaat/payroll provider of bij de RVA. Verlies je een opgemaakt formulier, dan moet je een duplicaat aanvragen.

 

Validatieboek

Ook het validatieboek is terug van weggeweest.

Vooraleer de werkgever de controlekaart C3.2A aflevert aan de werknemer, moet hij ze inschrijven in het (papieren of elektronisch) validatieboek.

 

Aanvraag- en kennisgevingstermijn

Voor tijdelijke werkloosheid die vanaf 1 januari 2023 aanvangt, zal je als werkgever de elektronische mededeling aan de RVA opnieuw minstens 7 kalenderdagen in plaats van 3 kalenderdagen voorafgaand aan de eerste effectieve werkloosheidsdag moeten doen.

Ook zal je je werknemers minstens 7 in plaats van 3 kalenderdagen voorafgaand aan de eerste effectieve werkloosheidsdag in kennis moeten stellen van het feit dat ze op economische werkloosheid zullen worden geplaatst.

 

Economische werkloosheid energiecrisis

Sinds 1 oktober 2022 hebben energie-intensieve bedrijven de mogelijkheid om een beroep te doen op een nieuwe vorm van economische werkloosheid ingevolge de energiecrisis. Deze vorm was oorspronkelijk van toepassing tot en met 31 december 2022 maar werd verlengd tot en met 31 maart 2023.

Voor deze vorm gelden nog een aantal vereenvoudigingsmaatregelen. Echter, vanaf 1 januari 2023 zullen werkgevers ook hier het formulier C3.2A aan hun betrokken werknemers moeten overhandigen en het validatieboek moeten bijhouden.

 

Contact

Neem zeker contact op met onze Payroll experten indien je hierover nog vragen hebt.