• Telewerken (update 28 november 2022)
Artikels:

Telewerken (update 28 november 2022)

04 december 2022

Covid-19 heeft al enige tijd alles en iedereen in haar greep. Overal ter wereld worden ongekende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Al dan niet verplicht telewerk is een van de maatregelen die de verspreiding van het virus moet indijken. Bij heel wat ondernemingen blijkt dit vlot te werken en een vaste waarde geworden te zijn in het 'nieuwe normaal'. Maar telewerkt heeft socale, juridische en organisatorische gevolgen.

Wij bieden u graag een overzicht van waar u sociaalrechtelijk en fiscaal op moet letten, ook in grensoverschrijdende arbeidssituaties.
  

Grensoverschrijdend telewerk na 30 juni 2022 (of na COVID-19) (update 28 november 2022)

Nieuwe fiscale en sociale gevolgen bij telewerk in een grensoverschrijdende tewerkstelling

Bent u een werknemer die als gevolg van de COVID-19-maatregelen grensoverschrijdend telewerk heeft verricht en dat ook na COVID-19 zal blijven doen? Of heeft u als werkgever werknemers in die situatie? Dan is 30 juni 2022 een belangrijke datum. Dit is specifiek het geval in de relatie tussen België en de buurlanden.

Lees meer

 

Grensarbeiders, COVID-19 en telewerk

Welke fiscale en sociale gevolgen brengt telewerk bij grensoverschrijdende tewerkstelling?

Ook wie gewoonlijk (gedeeltelijk) in het buitenland werkt moest nu plots van thuis uit werken. Dat heeft mogelijks grote gevolgen voor de fiscale en sociale zekerheidspositie van deze werknemers. We nemen de maatregelen van België en zijn buurlanden onder de loep.

Lees meer

 

Telewerkimpact op werknemers en bedrijfsleiders in het bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden en specialisten

De coronacrisis heeft een nooit eerder gekende invloed op ons leven. Niet alleen moesten we ons persoonlijke en sociale gedrag aanpassen, ook ons professionele leven veranderde aanzienlijk. Ondernemingen en hun werknemers werden in een mum van tijd verplicht om hun manier van werken compleet anders in te richten. Het ziet ernaar uit dat telewerk een vaste waarde zal blijven in dit ‘nieuwe normaal’ dat werknemers de kans biedt om vaker op afstand te werken. Die overschakeling op telewerk zal een grote impact hebben op werknemers die in een grensoverschrijdende situatie werken en op de bedrijven waarvoor zij werken. Het loont dus voor werknemers en bedrijfsleiders die genieten van het Belgische bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden de moeite om hier even bij stil te staan. 

Lees meer

 

Welke belastingvrije opties heeft een werkgever voor het vergoeden van onkosten en het ter beschikking stellen van goederen vanaf 1 maart 2021?

Vanaf 1 maart 2021 is de nieuwe fiscale circulaire (Circulaire 2021/C/20), in overleg met de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid, van kracht voor thuiswerksituaties sinds 1 januari 2020. Op basis van deze circulaire kan een werkgever bepaalde vergoedingen/goederen vrij van inkomstenbelastingen aanbieden aan telewerkende werknemers. Deze circulaire vervangt de eerste circulaire over thuiswerkvergoedingen van 14 juli 2020 (Circulaire 2020/C/100) en zal gelden tot na het verplichte thuiswerk. Hieronder bespreken we kort de belangrijkste punten.

Lees meer

 

Impact van telewerk op internationale werknemers: aspecten van arbeidsrecht

Het verplichte telewerk in de strijd tegen COVID-19 kan ook een impact hebben op de situatie van internationaal actieve werknemers die nu telewerken op Belgisch grondgebied. We bespreken de meest relevante sociale aspecten van deze arbeidssituatie. 

Lees meer

 

De implicaties van telewerk op de belastingheffing in de vennootschapsbelasting

Hoe beïnvloedt afstandswerken de plaats waar ondernemingswinsten belast worden?

Bij de bepaling van de fiscale belastbaarheid van een onderneming speelt de locatie van de bestuurders en werknemers een cruciale rol. Maar hoe zit dat nu tijdens COVID-19 wanneer zij mogelijks vanuit het buitenland werken? 

Lees meer

 

Hoe coach je medewerkers en leidinggevenden in een hybride manier van werken?

In een setting waarin alle medewerkers op hetzelfde tijdstip en op eenzelfde locatie werken, is coaching en leidinggeven al geen evident gegeven. Wanneer een team overschakelt op een hybride werkmodus wordt daar nog een extra laag complexiteit toegevoegd. Onze Strategy & Transformation-experts delen hun visie over succesvol teams aansturen op afstand.

Lees meer

 

Post-COVID-tijdperk: wat als je grensarbeiders willen blijven telewerken?

Als je na het opheffen van de tijdelijke COVID-maatregelen je werknemers nog de mogelijkheid wil bieden om over de grens te telewerken, spelen heel wat elementen een rol die je vooraf best goed onderzoekt om nadelige (para) fiscale gevolgen te vermijden voor zowel de betrokken werknemer als de werkgever.

lees meer