• Cyber security

Cyber security

Door een toegenomen connectiviteit tussen organisaties en cyberaanvallen die niet alleen vaker voorkomen maar ook geavanceerder en complexer worden, kunnen de gevolgen van cyberincident voor een organisatie aanzienlijk zijn, variërend van reputatieschade tot operationele en/of financiële schade. Waakzaam en weerbaar blijven is dus de boodschap.

Cybersecurity is een complex onderwerp waarbij veel factoren en maatregelen een rol spelen. Een risicogebaseerde aanpak is dan ook aangewezen waarbij de hoogste prioriteiten en risicocomponenten centraal staan.  

Hoe kan BDO je helpen?

  • Vinger aan de pols - Als onafhankelijke experts evalueren wij je bestaande IT-omgeving, rekening houdend met de specifieke context van je organisatie.
  • Sterke en zwakke punten - We analyseren de sterke en zwakke punten van je IT-omgeving en hanteren daarbij een niet-technische taal. Zo word je je gemakkelijker bewust van de bestaande en/of potentiële risico's.
  • First things first – Bij ons kan je rekenen op een stapsgewijze aanpak. We beginnen bij de belangrijkste zwakke punten en risico's, en stellen pas aanvullende controles vast nadat er een solide basis werd gecreëerd.
  • Klankbord - Voor niet-technici is het niet altijd even eenvoudig om inzicht te krijgen in de cyberrisico's waarmee ze geconfronteerd worden. Als onafhankelijke experts fungeren we als het klankbord voor het management van je bedrijf en zorgen we ervoor dat je door de bomen het bos weer ziet.
  • Op maat van je behoeften - We stellen een aanpak voor die past bij je organisatie, en je management duidelijk zicht geeft op de belangrijkste cyberbeveiligingsrisico's en -zorgen, maar bovenal effectief aanpakt.
  • Cyberdarwinisme - Waar evoluties vroeger eerder traag verliepen, verandert de wereld vandaag de dag aan een razendsnel tempo. Het principe is echter onveranderd gebleven: alleen wie zich kan aanpassen, zal overleven. Daarvoor is het essentieel de juiste keuzes te maken, iets waarbij we je graag ondersteunen.

In deze video legt Nick Huysmans uit waarom cyber security zo belangrijk is voor je bedrijf en hoe BDO kan helpen: