• “Ondernemen is risico’s nemen: ik kan mijn bedrijf toch niet indekken tegen elk mogelijk risico?”

Risk Advisory

Spreken van risico’s bij ondernemingen is toegeven dat niet alles in de business altijd even gemakkelijk en voorspelbaar verloopt. Dat is ook eigen aan het vak ondernemen. Zaak is om de risico’s zoveel mogelijk te beheersen. Sterker, om ze om te buigen tot kansen. Loopt er toch wat fout, dan wilt u de schade of impact tot een minimum beperken. Wij ook. De essentie van een effectief risicobeheer of riskmanagement  is minder de eliminatie van de risico’s, dan wel dat u ze in kaart brengt, correct inschat en de belangrijkste risico’s onder controle houdt.

“Namen we de juiste maatregelen om de belangrijkste risico’s van het bedrijf onder controle te houden en functioneren ze naar behoren?” is een cruciale vraag die u zich moet stellen. Een weldoordachte interne audit brengt veel aan het licht en helpt om (al!) uw risico’s op een juiste manier te beheersen. Ze biedt meer inzicht, zekerheid en vertrouwen aan de belangrijkste stakeholders van uw bedrijf. Vraag is of u alle auditcompetenties in huis hebt? De specialisten van BDO springen bij op maat van uw vraag (een volledige of een specifieke audit). Weet bovendien dat objectief en onafhankelijk advies de basis vormen voor een succesvolle interne audit. Wij verzekeren u een frisse, neutrale en constructieve kijk op uw organisatie of bedrijf.

Zoomen we ten slotte even in op de echte plaag in de huidige digitale wereld: fraude en cybercriminaliteit.  We willen u niet de daver op het lijf jagen, maar u kunt nooit genoeg preventief stilstaan bij uw fraudedetectiesystemen en cyber security. Een expert kijkt bovendien met andere ogen naar uw beveiligings- of controlesystemen. Samen detecteren we de zwakke plekken, verfijnen we de controles en maken we uw risico’s meer beheersbaar. Onze ‘forensic professionals’ beschikken vandaag over een rist tools, technieken en trainingen om issues te herkennen, op te sporen en diepgaand te onderzoeken. Schakel ze in!