• Financial Statement Audits

    “Ik mag toch van mijn bedrijfsrevisor of commissaris
    verwachten dat hij meer doet
    dan wettelijk verplicht?”

Financial Statement Audits

Wat zou u antwoorden op de vraag “Wat zijn de fundamentele voorwaarden voor een doeltreffende financiële audit?” Onafhankelijkheid en wederzijds vertrouwen. Ja toch? Als groot bedrijf of organisatie (vzw, stichting, bedrijvengroep…) bent u sowieso wettelijk verplicht om een commissaris te benoemen die verslag uitbrengt aan de algemene vergadering over de (geconsolideerde) jaarrekening. Maar u bent vrij om zelf die commissaris of bedrijfsrevisor te kiezen.

Een commissaris die meer doet dan het boekje voorschrijft, welteverstaan. En die er niet alleen voor staat. Integendeel. BDO omringt zijn bedrijfsrevisoren met een stabiel en senior team van experten, met toegang tot alle andere kennis, specialismen en diensten van de groep. Juridisch, fiscaal... en internationaal. BDO is immers daar aanwezig waar uw business actief is. Uitermate handig voor uw buitenlandse audits.

Onafhankelijk en ongezouten

Onze commissaris doet zijn controles volgens de International Standards on Auditing (ISA). Strikt professionele normen. Maar… geeft tegelijk onafhankelijk en ongezouten zijn mening over de kwaliteit van de financiële informatie (bent u risico-avers of eerder bereid om risico’s te nemenbijvoorbeeld). Geen hokjesdenken of beperkt tot de geëffende paden. Als een bedrijfsproces of interne controle beter kan, dan krijgt u het als eerste te horen. Luisteren naar het advies van een betrokken en ervaren professional kost geen geld.

Trouwens, niemand die u verbiedt om ook als klein bedrijf vrijwillig een commissaris aan te stellen voor een financiële audit. Waarom niet als u zo het vertrouwen kunt winnen van stakeholders voor wie die financiële informatie belangrijk is?

Wat zoekt u?

  • Een stabiel auditteam dat flexibel kan inspelen op úw planning;
  • Een auditpartner aan wie u het jaar rond advies kunt vragen;
  • Een bereikbare vertrouwenspersoon die ook tussendoor snel op vragen antwoordt – zonder dat de teller tikt;
  • Geen verrassingen of vertragingen aan de eindmeet.

Universele tool

De bedrijfsrevisoren van BDO gebruiken de universele Audit Process Tool (APT) waarmee ze uw interne controles op hun efficiëntie testen. Rekening houdend met de eigen wetgeving van ieder land. Dankzij die uniforme auditmethodologie spreken we wereldwijd dezelfde taal.