• Nieuwsbrief Payroll
Nieuwsbrieven:

Payroll

07 maart 2023

Onze eerste nieuwsbrief van 2023 vol brandend actuele topics op het vlak van de loonadministratie is een feit. Het nieuwe zorgverlof, de verstrenging van het tijdskrediet en het opheffen van de versoepelingen inzake tijdelijke werkloosheid zijn enkele topics die we in deze editie behandelen. 

Voor sommige van deze topics zal je als werkgever het arbeidsreglement van de onderneming moeten aanpassen (zie hieronder). Voor andere nieuwe regelgeving waarvoor het arbeidsreglement mogelijk moet aangepast worden, verwijzen we je graag naar ons nieuwsbericht in dit verband. 

Mocht je hier vragen bij hebben, aarzel dan niet om met je vertrouwde BDO adviseur of met Kim Van den Bergh contact op te nemen. Veel leesplezier! 

In deze nieuwsbrief:

1. Het nieuwe zorgverlof
2. Vrijstelling van medisch attest bij arbeidsongeschiktheid 
3. Formaliteiten voor tijdelijke economische werkloosheid
4. Verlenging van de geldigheid van maaltijdcheques, consumptiecheques en ecocheques
5. 20 dagen geboorteverlof
6. Hervorming tijdskrediet voor de zorg van een kind
7. Verhoogde thuiswerkvergoeding
8. Kilometervergoeding beroepsverplaatsingen
9. Verplichte fietsvergoeding vanaf mei 2023
10. Korting van de sociale zekerheidsbijdragen

1. Het nieuwe zorgverlof

Met de omzetting van de Europese Richtlijn omtrent het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, is er met ingang van 10 november 2022 een nieuw verlof ingevoerd: het zorgverlof. 

Een werknemer kan gedurende maximum vijf dagen per kalenderjaar, al dan niet aaneensluitend, verlof nemen om een gezinslid of familielid te verzorgen. De behandelende arts moet hierbij van oordeel zijn dat er, om een ernstige medische reden, behoefte is aan ‘aanzienlijke’ hulp of steun. De duur van dit verlof wordt aangerekend op het verlof om dwingende redenen (dat zelf in principe tien dagen per kalenderjaar bedraagt). De werknemer die dit zorgverlof neemt, is tijdens het verlof beschermd tegen ontslag.

Het verlof is in principe niet bezoldigd. Een RVA-uitkering is op dit moment ook nog niet voorzien. Het is wachten op wetgevend initiatief hiervoor.

2. Vrijstelling van medisch attest bij arbeidsongeschiktheid

Werknemers zijn wettelijk verplicht hun werkgever onmiddellijk te verwittigen als ze arbeidsongeschikt zijn. Sinds 28 november 2022 hoeven ze echter, tot drie keer per kalenderjaar, geen medisch attest meer voor te leggen voor de eerste dag van hun arbeidsongeschiktheid. Als werkgever moet je het arbeidsreglement van de onderneming aanpassen aan deze nieuwe regelgeving. 

Je leest er meer over in dit artikel.

3. Formaliteiten voor tijdelijke economische werkloosheid

Werkgevers die vanaf 1 januari 2023 tijdelijke economische werkloosheid inroepen, moeten aan hun betrokken werknemers (bedienden en/of arbeiders) opnieuw een formulier C3.2A bezorgen. Ook het validatieboek is terug van weggeweest en de versoepelingen omtrent de aanvraag- en kennisgevingstermijnen zijn opgeheven.

Ontdek er meer over in dit artikel.

4. Verlenging van de geldigheid van maaltijdcheques, consumptiecheques en ecocheques

Sinds 1 december 2022 kunnen werknemers bij de uitgevers van hun vervallen maaltijdcheques, consumptiecheques en ecocheques een éénmalige aanvraag doen om deze cheques te reactiveren. Dit kan tot drie maanden na de vervaldatum. Na reactivering is de cheque nog drie maanden geldig. Zo een aanvraag is gratis voor de eerste keer. Voor de volgende aanvragen kan de kost maximum € 5 bedragen (per aanvraag).

De werknemer die van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet de aanvraag rechtstreeks richten aan de uitgever van de cheques. Er is dus geen tussenkomst van de werkgever.

5. 20 dagen geboorteverlof

Vanaf 1 januari 2023 heeft de vader of de co-ouder recht op 20 dagen geboorteverlof (vroeger: 15 dagen). Dit moet in volle dagen worden opgenomen. Voor de eerste drie dagen van het geboorteverlof ontvangt de werknemer zijn normale loon. Vanaf de vierde dag krijgt hij/zij een uitkering van het ziekenfonds. Er kan maar één ouder dit geboorteverlof genieten voor hetzelfde kind.

6. Hervorming tijdskrediet voor de zorg van een kind

Vanaf 1 januari 2023 moet het voltijds tijdskrediet, mét uitkering, voor de zorg van een kind aanvangen vóór de vijfde in plaats van de achtste verjaardag van het kind. Voor deeltijds tijdskrediet blijft de leeftijd van acht jaar behouden. 

De uitkeringen voor tijdskrediet met dit motief duren nog maximum 48 maanden in plaats van 51 maanden. Dit geldt eveneens voor het verlof dat reeds voor 1 januari 2023 is gestart en dat op die datum nog geen 30 maanden heeft geduurd.

Ook de anciënniteitsvoorwaarde voor het recht op uitkeringen wordt gewijzigd, maar pas vanaf 1 januari 2024. Werknemers moeten dan gedurende 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de werkgever. Voor de aanvragen van 2022 en 2023 blijft de voorwaarde 24 maanden.

7. Verhoogde thuiswerkvergoeding

Werkgevers kunnen een maandelijkse kostenvergoeding toekennen aan hun werknemers die structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen. Deze thuiswerkvergoeding is niet aan belasting, noch aan RSZ-bijdragen onderworpen. Als gevolg van de indexaanpassing werd het bedrag ervan vanaf 1 januari 2023 verhoogd tot € 148,73 per maand.

8. Kilometervergoeding beroepsverplaatsingen

De maximale kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen bedraagt € 0,4259 per kilometer vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023.

9. Verplichte fietsvergoeding vanaf mei 2023

Vanaf 1 mei 2023 komt er een verplichte fietsvergoeding voor werknemers die de verplaatsingen tussen hun woonplaats en hun plaats van tewerkstelling regelmatig per fiets afleggen. Voor het jaar 2023 bedraagt de vergoeding € 0,27 euro per kilometer. De toekenning van de vergoeding wordt geplafonneerd op een afstand van maximum 20 kilometer per enkel traject.

Als werkgever mag je voor eenzelfde afstand die op hetzelfde moment wordt afgelegd niet meer dan één vergoeding toekennen. Je kan bijvoorbeeld wel een fietsvergoeding en een vergoeding voor een treinabonnement combineren wanneer het gaat over twee verschillende afstanden van hetzelfde woon-werk traject.

10. Korting van de sociale zekerheidsbijdragen

Alle bedrijven, zowel in de profit als non-profit sector, krijgen een tijdelijke korting van 7,07% berekend op de ‘netto patronale basisbijdrage’ voor het eerste en het tweede kwartaal van 2023. Dit is nog een gevolg van het begrotingsakkoord. Jouw Payroll dossierbeheerder doet automatisch het nodige hiervoor.