• Transport & Logistics

    “Welke logistieke stromen kunnen beter? Vlotter? Duurzamer? Waar kan ik besparen?”

Transport & Logistics

De ‘COVID 19’-pandemie en de brexit stelden het kritieke belang van de ‘supply chains’ of toeleveringsketens opnieuw op scherp. Intussen zijn de Europese douaneregels er niet minder complex op geworden. Wel integendeel. Bovendien kamp je als import-exportbedrijf of transporteur vandaag met een strengere milieuwetgeving, stijgende brandstofkosten en belastingen en accijnzen. Het goede nieuws is dat de nationale en internationale handelsstromen blijven groeien, dus ook jouw businesskansen.

Intelligente organisatie

Businesskansen vallen of staan echter met efficiëntie. Daar draait alles om in de sector transport en logistiek. Hoofddoel is het totale logistieke proces te optimaliseren en tegelijk de bezettingsgraad te maximaliseren, rekening houdend met de on-demand levertijden van je klant.

Dat alles vereist een intelligent supply chain management (SCM). Niet het transport van A naar B staat centraal, maar de klant met zijn behoeften waarvoor je vervoer op maat aanbiedt. Ontzorg je klant, en neem bijvoorbeeld zijn administratieve rompslomp op jouw schouders. Hoe? Door een doorgedreven integratie van processen en een uitgekiende distributieplanning. Of nog, door de goederenstromen te voorspellen met ‘predictive analytics’.

Wat zoek je?

Een ‘one size fits all’-mirakeloplossing bestaat niet. Wel advies en begeleiding op maat. Door de juiste ervaren specialisten. Pragmatisch en betrokken. We dekken de volledige logistieke keten: maritiem, intermodaal transport, opslag, ‘smart cities en ports’ en douane. Dankzij onze brede kennis in de end-to-end-supply chain helpen we de meest uiteenlopende actoren om nog beter te presteren. Zo adviseren en begeleiden we klanten in de volgende deelsectoren: ketenregisseurs, douanespecialisten, havenautoriteiten, rederijen, binnen- en zeevaarders; waterwegbeheerders, scheepsagenten; weg-, spoor-, binnenvaart-, lucht- en zelfs fietsoperatoren; terminals, ‘crossdocks’ en pakhuizen.

Multidisciplinair en complementair

Al die expertise onder één dak? Toch wel. We beheersen de sector, kennen de verschillende transportmodi, weten hoe een terminal of een warehouse werkt, wat ‘intermodaliteit’ kan betekenen, volgen de trends en regulering in de (wereldwijde) markt, …

Onze vakexperten op hun beurt doorgronden de verschillende waardeproposities. Hij of zij kan een strategisch adviseur zijn, een organisatiedeskundige, een HR-specialist, een digitaal expert of een bedrijfsanalist, …

Ten slotte hebben we de juiste ‘change experten’ in huis om de verandering en transformatie van een organisatiemodel in goede banen te leiden, om nieuwe technologie of ICT-systemen te helpen integreren, … op een manier met de minste weerstand.

Als multidisciplinair team overleggen onze experts voortdurend met collega’s die gespecialiseerd zijn in andere, gelinkte domeinen, zoals fiscaliteit, arbeidsrecht, informatietechnologie, cybersecurity, … Die kennis combineren ze met best practices en ervaring op het terrein. Kortom, de ideale mix om schouder aan schouder het organisatorisch, financieel, operationeel en digitaal verhaal van je supply chain te analyseren en op punt te stellen. Klaar voor vandaag en morgen. Met respect voor de sociale en ecologische evoluties.

Gerelateerde pagina's: