Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we u een meer gepersonaliseerde dienstverlening bieden. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het feit dat wij 'cookies' gebruiken. Lees onze privacy policy voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u deze kunt deleten en blokkeren.
 • Transport & Logistics

Transport & Logistics

De sector ‘Transport & Logistiek’ is een strategische focus van BDO, zowel in België als wereldwijd. Onze klanten zijn actief in overslag, vracht, reizen, postbezorging, goederentransport en reizigersvervoer… en de bijbehorende infrastructuur. We begrijpen dat de razendsnelle technologische evoluties en het streven naar een efficiënte bedrijfsvoering vaak spanningen opleveren. Bovendien betekent elke vooruitgang een kost, een inspanning. Daarom schakelt BDO multidisciplinaire teams in. Met jarenlange ervaring en respect voor integriteit, vertrouwen en open communicatie. Specialisten die uw omgeving kennen en begrijpen, dezelfde taal spreken – dat garandeert focus zonder tijdverlies of dubbelwerk.


Opportuniteiten en bedreigingen

België is een consumptiemaatschappij. Zonder transport en logistiek blijven de winkels leeg. Elk goed – van de appel in de fruitmand tot uw bagage op reis – moet worden vervoerd. Over land, water of via de lucht. Na een diepe dip als gevolg van de financiële crisis (2008) beleeft de sector een nieuwe groeispurt, onder meer dankzij de booming e-commerce en de opportuniteiten van de aantrekkende wereldeconomie. Maar dat betekent niet dat de sector immuun is voor bedreigingen. Onze experten detecteren er zes en bieden voor elke uitdaging de services en expertise op maat.


1. Globalisering

Door de globalisering neemt de concurrentiedruk toe en zoeken de spelers voortdurend naar schaalvoordelen. Gevolg: de consolidatie van het aantal actoren op de markt.

U zoekt...
een multidisciplinair team van experten om:

 • investeringsanalyses te doen;
 • financieringsdossiers op te stellen;
 • een strategische due diligence uit te voeren;
 • nieuwe markten en recente trends te onderzoeken;
 • groeistrategie te definiëren en business plannen te valideren;
 • herstructureringen of transities te begeleiden;
 • financiële cijfers te auditeren;
 • internationale benchmarking;
 • organisaties of bedrijven te waarderen;
 • fiscaal advies te geven;
 • enz.


2. Verstedelijking

Stedelijke gebieden breiden almaar uit. De consument verwacht ‘instant satisfaction’, maximaal comfort… Gevolg: door de verstedelijking wordt de logistiek complexer en intelligenter.

U zoekt...
een multidisciplinair team van experten om:

 • te helpen bij de prijsstrategie en het winstmanagement;
 • de verkoop en diensten-na-verkoop te optimaliseren;
 • het inkoopbeleid flexibel af te stemmen op de nieuwe evoluties;
 • kostenreductieprogramma’s uit te rollen;
 • kwaliteitsindicatoren en KPI’s te implementeren;
 • de performantie van het bedrijf te monitoren;
 • tevredenheidsonderzoeken uit te voeren;
 • IT-audits en interne audits te organiseren;
 • aan risicobeheersing te doen;
 • mobiliteitsmanagement op de rails te zetten;
 • enz.


3. Demografische evolutie

Demografische evoluties zetten de arbeidsmarkt onder druk. Het tekort aan talent wordt almaar nijpender. Zeker in de transport- en logistieke sector waar veel jobs minder aantrekkelijk zijn.

U zoekt...
een multidisciplinair team van experten om:

 • de bedrijfsstrategie te vertalen in een HR-beleid;
 • het HR-beleid te begeleiden, vorm te geven of uit te rollen;
 • een efficiënt talent- en competentiemanagement uit te bouwen;
 • het tevredenheids- en retentiebeleid te verbeteren;
 • HR-data te analyseren;
 • de juiste HR screeningtools en -technieken toe te passen;
 • HR-opleidingen op maat te ontwikkelen;
 • een evaluatiecyclus te installeren of te optimaliseren;
 • het loonbeleid te benchmarken en te verfijnen;
 • juridisch HR-advies en -begeleiding in te winnen inzake arbeidsrecht en sociale zekerheid;
 • de sociaaljuridische compliance van werkgever naar personeel en overheid door te lichten en te analyseren;
 • enz.


4. Nieuw energielandschap

Het energielandschap verandert drastisch. Meer hernieuwbare energiebronnen en minder CO2-uitstoot leiden tot minder transport van fossiele brandstoffen en meer e-mobiliteitsoplossingen waarvoor totaal nieuwe logistieke concepten nodig zijn.

U zoekt...
een multidisciplinair team van experten om:

 • de processen en behoeften te analyseren;
 • nieuwe logistieke opportuniteiten in het bedrijf te detecteren;
 • een e-logistics & mobility roadmap uit te tekenen;
 • te helpen bij de keuze van relevante applicaties en oplossingen op maat;
 • veranderingstrajecten op te zetten en te begeleiden;
 • de modal shift te faciliteren en te integreren;
 • een predictieve analyse op te zetten;
 • enz.


5. Digitale disruptie

Technologie, zoals big data-analyse, Internet of Things en zelflerende systemen, zullen de logistieke processen blijven digitaliseren. En nieuwe processen mogelijk maken om de efficiëntie te verhogen, de interactie met klanten te verbeteren en nieuwe bedrijfsmodellen te stimuleren.

Schoolvoorbeelden daarvan zijn drie projecten van onze experten van BDO Digital:

 • Bij De Lijn helpen onze experts bij complexe transformaties richting digitalisering;
 • Bij NxTPort zijn we partner van het eerste uur voor de uitbouw van het NxTPort-platform, een toonaangevend voorbeeld van een sectorbreed datadelingsplatform;
 • Op het vlak van supply chain begeleiden onze experten de uniformisering van de wereldwijde systemen van Manuchar, een globale ‘trading, logistics en distribution’-organisatie.

U zoekt...
een multidisciplinair team van digitale experten om:

 • de digitale maturiteit van de onderneming te screenen en te benchmarken (digital maturity scan);
 • de digitale strategie te helpen bepalen en de juiste key drivers in uw bedrijf;
 • processen en behoeften te analyseren en digitale opportuniteiten te detecteren;
 • de digitalisering van het bedrijf te ondersteunen;
 • een digitale roadmap uit te tekenen;
 • op zoek te gaan naar relevante applicaties en oplossingen die een echte meerwaarde genereren;
 • de IT-strategie van het bedrijf in lijn te brengen met de businessstrategie;
 • het datamanagement uit te rollen;
 • processen zinvol en optimaal te automatiseren (Robotic Process Automation);
 • enz.


6. Cybersecurity

De digitale wereld verhoogt het risico op cybercriminaliteit. In veel geautomatiseerde toeleveringsketens is het uitschakelen van cybersecurity-risico’s topprioriteit. Een aanval kan immers de complete keten stilleggen.

U zoekt…
een multidisciplinair team van experten om:

 • de data(organisatie) van de onderneming optimaal te beschermen tegen cyberaanvallen (data security);
 • de medewerkers bewust te maken en te sensibiliseren om de organisatie te verdedigen tegen cybercriminelen (Security Awareness & Phishing Training);
 • een SWOT-analyse of ‘vulnerability assessment’ te doen op maat van de bestaande cyber- en databeveiliging;
 • op te treden als veiligheidsconsulent of Data Protection Officer, of ter ondersteuning van de interne verantwoordelijken;
 • enz.