• Real Estate & Construction

  “De overheid kan dan wel reguleren, stimuleren en faciliteren, wij moeten het toch maar doen.”

Real Estate & Construction

De vastgoed- en bouwsector staat voor fundamentele transities en dito uitdagingen. Je kunt er onmogelijk nog naast kijken. Vastgoedprijzen rijzen de pan uit. Veel bouwbedrijven vinden met moeite nog de juiste, geschoolde medewerkers. De transitie van fossiele naar hernieuwbare energie komt op kruissnelheid. Net zoals de digitalisering van het vak. En het bewustzijn van en de nood aan een nieuwe, circulaire bouwcultuur groeit onomkeerbaar.

Een gebouw optrekken waar je aan het einde van zijn levensduur alle materialen en componenten opnieuw verhandelt, lijkt verre toekomst. Maar is het niet. Tegelijk biedt het verantwoord omgaan met materialen – en de planetaire grenzen van de beschikbare grondstoffen – kansen voor nieuwe businessmodellen in de bouw- en vastgoedsector. Last but not least spelen bij het circulaire model ook transversale aspecten. Denk maar aan de inzet van de lokale economie, duurzame mobiliteit, minder energieverbruik, enz. ‘Niets nieuws onder de zon’, horen we je denken. Maar om het hele verhaal in de praktijk om te zetten … kun je best wat hulp gebruiken. Toch?

Slim digitaal

In welke mate staan jouw processen en strategie digitaal op punt? Maak je bijvoorbeeld gebruik van performance management en business intelligence om op het scherpst van de snede te opereren in de complexe, fors gereguleerde markt? Digitale oplossingen en innovatie (denk aan smart buildings, drones, smart cities,...) helpen medewerkers en klanten slimmer werken. Kostenefficiënter ook. En ze verhogen de succesfactor, want business intelligence helpt focussen op wat echt kritiek is om maximaal rendement te halen. Financieel én maatschappelijk.

Wat zoek je?

Onze ‘Real estate sector group’ vormt een multidisciplinair en complementair team van specialisten in audit en financieel advies, ondersteund door fiscale en juridische adviseurs. Dat moet. Een bouw- of vastgoedproject telt immers zoveel facetten – van idee, over ontwikkeling, realisatie en onderhoud tot het (tijdig) vinden van de investeringen – en partijen. Elk met hun specifieke vereisten, tools en kennis. Een Publiek-Private Samenwerking (PPS) bijvoorbeeld verschilt grondig van een zuiver privéproject. Een infrastructuurproject binnen healthcare is moeilijk vergelijkbaar met een offshore-windturbinepark.

Kortom, BDO stelt nooit om het even welke expert aan je voor. Elke opdracht vergt specifieke kennis, skills en operationele ervaring. Hoe beter de match met jouw vraag, hoe sterker inzetbaar hij is. En hoe efficiënter hij aan de slag kan in nauwe samenwerking met je interne medewerkers. In een open cultuur die steunt op verantwoordelijkheid en vertrouwen.

real estate BDO Belgium

Kennis en oplossingen

Je expert staat er trouwens niet alleen voor. Dankzij ons wereldwijde netwerk kan hij op elk moment een beroep doen op de kennis en ervaring uit bijna 170 landen waar BDO promotors, bouw-, verhuur- en onderhoudsbedrijven, investeerders, enz. ondersteunt. Jouw bedrijf kan met andere woorden rekenen op een multidisciplinair team met voeling met je business, je strategie en je doelstellingen. Gebruik hun kennis en oplossingen bij

 • het opzetten van haalbaarheidsstudies en financiële modellen;
 • het inschrijven op openbare aanbestedingen;
 • de financiële analyse en due diligence inzake vastgoedtransacties;
 • het optimaliseren van de vastgoedfiscaliteit;
 • de waardebepaling van ondernemingen met onroerend goed;
 • de begeleiding in opmaak en optimalisatie van cashflows en operationele budgetten;
 • de begeleiding bij publiek-private samenwerking en complexe vastgoedprojecten;
 • de audit van de ondernemingsprocessen en controle van de lokale accountancy-regelgeving en IFRS-rapportering in vastgoedondernemingen;
 • de optimalisatie van de fiscale en juridische aspecten bij vastgoedtransacties;
 • de herstructurering van vastgoedondernemingen aan de hand van fusies, splitsingen en dergelijke;
 • de opmaak van diverse contracten inzake vastgoed, zoals leasing, opstal, erfpacht, vruchtgebruik, ...;
 • expertises bij vastgoedbetwisting;
 • de financiële en juridische analyse van een huurportefeuille en van alle specifieke ‘onroerend goed’-contracten;
 • de administratieve verplichtingen van vastgoedondernemingen (accountancy en rapportering, integratie van facilitymanagement-informatie in de boekhouding, opmaak van vennootschapsbelasting- en btw-aangiftes);

Gerelateerde pagina