• Automotive & Mobility

    “Ik heb het gevoel dat de automotive in crisis verkeert. Of zie ik dat verkeerd?”

Automotive & Mobility

Er beweegt heel wat in de wereld van de mobiliteit. En dus ook in de auto-industrie. Onder druk van de groeiende bewustwording rond duurzame mobiliteit en de almaar strengere milieuvereisten erodeert de status van Koning Auto. De marge op de reguliere autoverkopen krimpt, het autobezit daalt, de onderhoudsintervallen worden langer en de modal shift en ‘smart mobility’ winnen aan belang. Bovendien blijft de consument minder trouw aan zijn merk.

Die ontwikkelingen dagen de bestaande markt uit, maar bieden tegelijk een rist opportuniteiten. Niet op zijn minst dankzij de elektrificatie en digitalisering. Denk aan het flexibel en multimodaal woon-werkverkeer. Of de evolutie richting elektrische en zelfrijdende auto. Hoe dan ook, ze dwingen fabrikanten en dealers tot schaalvergroting en innovatieve oplossingen om optimaal en flexibel op de veranderende vraag en verwachtingen in te spelen.

Ondertussen zit de concurrentie ook niet stil. Weten wat de klant in de nabije en verre toekomst wil, is cruciaal. Autodealers moeten bovendien steeds meer investeren om (fleet)klanten te binden en hun trouw te verdienen. Tegelijk bieden de digitalisering en automatisering fabrikanten kansen om nog productiviteitswinsten te boeken en de supply chain naar klanten en leveranciers slimmer en dus kostenefficiënter te organiseren.

Proactief, snel en flexibel

Die marktevoluties – nationaal en internationaal – hebben een impact op alle schakels van je business- en verdienmodel: juridisch, human resources en personeelsbeleid, finance, fiscaliteit, riskmanagement, strategie, … Verticaal en horizontaal. Alleen wie zich snel en flexibel kan aanpassen zal overleven. En dat is geen overstatement!

Met een kritische blik helpen onze experten je om de juiste focus te vinden. Om proactief en accuraat in te spelen op de juiste risico’s. Om de juiste hefbomen te vinden om de efficiëntie van de organisatie te verbeteren (organizational effectiveness improvement). Om antwoorden te geven op strategische vragen als ‘Hoe haal ik als dealerholding het maximale uit al mijn verkooppunten?’, ‘Op welke partners kan ik bouwen?’, ‘Past een overname in mijn groeistrategie?’, ‘Welke risico’s loop ik in mijn contracten met de invoerder?’, ‘Hoe bind ik klanten aan mijn merk(en) en service-aanbod?’, …

Operationeel staan we even sterk. Zo begeleiden onze vakexperten je bij het ontwikkelen van de strategie, riskmanagement, verkoop en overnames, financiering, digitalisering, en audit-trajecten. Weten ze welke digitale processen je business kunnen optimaliseren of automatiseren. Op een cyberveilige manier en GDPR-compliant uiteraard. En helpen ze om de juiste (big) data te genereren om die aansluitend maximaal te valoriseren.

Ten slotte hebben we de juiste ‘change experten’ in huis om de verandering en transformatie van een organisatiemodel in goede banen te leiden, om nieuwe technologie of ICT-systemen te helpen integreren, het personeelsbeleid te heroriënteren, … op een manier met de minste weerstand.

Wat zoek je?

Al die expertise onder één dak? Toch wel. Al zeggen we het zelf, we beheersen de automotivesector, kennen de verschillende transportmodi, weten hoe een fabrikant denkt en werkt, doorgronden de wereld van de nieuwe, duurzame mobiliteit en zijn toepassingen, volgen de trends en regulering in de (wereldwijde) markt, …

Met andere woorden: jouw bedrijf kan rekenen op een multidisciplinair team dat voeling heeft met jouw sector, cultuur, doelstellingen en operationele, financiële en strategische uitdagingen. Altijd in lijn met de waarden, normen en cultuur van je business. Gebruik onze kennis en oplossingen binnen de volgende segmenten:

  • productie van motorvoertuigen; 
  • verkoop van motorvoertuigen; 
  • leasing en renting 
  • ‘Smart Mobility’;

Gerelateerde pagina: