• Retail

Retail

BDO Retail is gespecialiseerd in de financiële, fiscale, juridische en operationele dienstverlening aan ondernemingen met retail activiteiten. Het BDO Retail team is multidisciplinair samengesteld en bevat specialisten die u kunnen bijstaan bij alle mogelijke vragen in verband met uw strategie, organisatie, financiën, medewerkers en samenwerkingsverbanden.

Net zoals vele andere sectoren wordt ook de retailsector geconfronteerd met veel wijzigingen. BDO Retail wil u helpen bij de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Ondernemingen in de retailsector dienen antwoorden te bieden op de groeiende transitie naar online verkopen met het behoud van een voldoende rendabel winkelnetwerk. Zelfs in deze omstandigheden moet blijvende aandacht besteed worden aan het naleven van alle regelgeving, o.a. op sociaalrechtelijk en administratief vlak. Retailondernemingen zijn verplicht om de efficiëntie van de processen continu te bewaken en, waar nodig, te optimaliseren. 


Financiële oplossingen

 • Uitvoeren van financiële audits in het kader van de wettelijke controle en/of van groepsrichtlijnen
 • Specifieke controles, zoals omzetattestaties in het kader van huurovereenkomsten en recyclageverplichtingen
 • Het opzetten en verbeteren van financiële (en operationele) rapporteringssystemen
 • Het voeren van de boekhouding en boekhoudkundige ondersteuning
 • Waardering van eigen bedrijfsonderdelen of van andere ondernemingen in het kader van mogelijke acquisities of samenwerkingen
 • Onderzoek van mogelijke fiscale risico's op het vlak van inkomstenbelastingen en btw
 • Fiscale advisering, incl. procedure tot het bekomen van een voorafgaande beslissing
 • Transfer pricing: uitvoering benchmarking analyse en uitwerken documentatie 


Organisatorische en operationele oplossingen

 • Audit van de IT-systemen, zowel het algemene opzet als de specifieke applicaties
 • Analyse van het juist functioneren van de verschillende processen
 • Optimalisatie van de bedrijfsprocessen
 • Begeleiding veranderingstrajecten 


Personeelsgerelateerde oplossingen

 • Nazicht van de naleving van de toepasselijke sociaalrechtelijke regelgeving
 • Advisering over de loonvoorwaarden en uitwerken van arbeidsrechtelijke documenten 
 • Uitwerken vragenlijsten voor de beoordeling van medewerkers
 • Assessments voor specifieke vaardigheden 


Strategische oplossingen

 • Advisering over optimalisatie groepsstructuur
 • Uitvoeren van analyses en simulaties ter ondersteuning van strategische beslissingen 
 • Begeleiding van het koop- of verkooptraject van activiteiten of entiteiten
 • Gerichte advisering en begeleiding over aspecten met betrekking tot onroerende goederen en financieringen