• Private Equity

  “Wie vindt mij de perfecte financiële en culturele match tussen investeerder en ondernemer?”

Private equity

Er beweegt nogal wat in de wereld van private equity. De concurrentie neemt toe. In die mate dat investeerders steeds moeilijker waardevolle kansen vinden. Welke bedrijven zijn interessant voor die investeerders?

Er beweegt nogal wat in de wereld van private equity. Onder druk van de lage rendementen op aandelen en obligaties met een laag risico ga je als slimme belegger op zoek naar oplossingen die een beter rendement bieden. Of waarmee je jouw portefeuilles nog beter kan diversifiëren en de effecten van de volatiele markt vermijden. Kortom, de vraag naar private equity-investeringsmogelijkheden neemt toe. In die mate dat ze het aanbod aan relevante(!) kapitaalzoekende starters, scale-ups of rijpe bedrijven overstijgt.

Investeren gaat trouwens over veel meer dan laag kopen en hoog verkopen. Het juiste bedrijf – met fundamentele waarde – kopen tegen de beste prijs, op het juiste moment … dat is de kunst. Dan ben je beter af met een team van experten met een stevig, liefst internationaal netwerk. Onze adviseurs krijgen signalen over investeringskansen uit bijna 170 landen waar BDO bedrijven en organisaties ondersteunt. Waarom de zoektocht tot België beperken, als er zich ook in het buitenland waardevolle opportuniteiten presenteren, toch?

Anderzijds zijn veel ondernemingen niet eens bewust van hun, voor investeerders aantrekkelijk potentieel.  Onze experten leggen de mogelijkheden bloot en begeleiden bedrijven of organisaties die op zoek zijn naar extra kapitaal om hun groei te financieren. Want laat ons eerlijk zijn, complexe transacties, zoals fusies, verkoop, acquisities, desinvesteringen… zijn echt specialistenwerk. Wij hebben die experten in huis. Ze helpen om de transactierisico's in te dijken. En de waarde van de ‘deal’ te optimaliseren. Altijd met het win-winverhaal als doel, uiteraard.

Waardecreatie

Onderzoek van McKinsey & Company (april 2020) toont dat fondsbeheerders die een speciaal team voor waardecreatie inzetten, in crisisjaren beter presteerden dan fondsbeheerders zonder (18%), met vijf procentpunten meer in termen van interne rendementen (23%). Het is geen toeval dat value enhancement  een speerpunt is van ons ‘Corporate Finance’-team.

Waardecreatie werkt bovendien in twee richtingen. Aan de aanbodzijde helpen onze experten de winstgevendheid van het bedrijf te versterken en de intrinsieke waarde te verhogen. Voor de vraagzijde beperken we de risico’s op waardeverlies maximaal. Een uiterst grondige ‘acquisitie due diligence’ legt alle risico’s bloot verbonden aan de ‘target’-onderneming en de transactie. Kwantitatief én kwalitatief. Staat het ‘key management’ niet op vertrekken? En welke impact kan dat hebben op een succesvolle integratie? Wat als het bedrijf na de integratie ondermaats gaat presteren? Dat zijn maar twee risico’s als voorbeeld.

Goed om weten: om de CFO te ondersteunen in zijn strategische rol om bij te dragen tot de waardecreatie, ontwikkelden onze experts ‘The Office of the CFO’, een onestopshop om finance-managers 360° van dienst te zijn. <linken naar https://www.bdo.be/nl-be/diensten/advisory/office-of-the-cfo> In veel bedrijven stelt de CFO immers vast dat zijn tools vaak ontoereikend zijn omdat ze of niet snel genoeg werken, of steunen op te veel verschillende informatiebronnen en inconsistente data, of de beschikbare rekenkracht te zwak is. Kortom, de tijd is rijp om over te schakelen naar een geïntegreerd, geavanceerd data- en financieel beheer. De CFO van morgen is immers zonder twijfel een ‘digitale CFO’.

Wat zoek je?

Ons ‘Corporate Finance’-team begeleidt je bij alle stappen in het M&A-traject. Van idee en eerste contacten, over analyse en waardering, onderhandelingen, ‘letter of intent’, due diligence… tot het sluiten van de transactie. Pragmatisch, kostenefficiënt en met respect voor deadlines.

Bovendien overlegt het voortdurend met collega’s die gespecialiseerd zijn in aanpalende domeinen, zoals fiscaliteit , financiën, arbeidsrecht, … Bottomline: als ervaren, onafhankelijk en multidisciplinair team doorgronden ze de opportuniteiten, risico’s en valkuilen van de transactie en zetten ze de afspraken van alle betrokken partijen eenduidig op papier. Hoe complex of technisch ook. Gebruik hun knowhow en ervaring voor

 • het duidelijk stellen van de echte doelstelling;
 • het detecteren en analyseren van valkuilen en risico’s;
 • het voeren van de (technisch complexe) onderhandelingen;
 • het uitvoeren van due diligence-onderzoek;
 • het uitvoeren van koop- en verkoopmandaten;
 • het uitrollen van alle stappen in het private equity-proces;
 • het opstellen of evalueren van de intentieverklaring, de koop-verkoopovereenkomst, de post-transactieformaliteiten;
 • de begeleiding van het integratie- of veranderingsproces
 • het zoeken van interim-managers om de integratie in goede banen te leiden; 

Meer info over de De Belgische fusie- en overnamemarkt vind je terug in onze jaarlijkse M&A Monitor. 

BDO is partner van het Vlerick Centre for Mergers, Acquisitions, and Buyouts.Dit uniek platform verzamelt alle kennis en best practices uit het M&A-veld, ontwikkeld en uitgedragen via onderzoek, opleidingen en evenementen.