Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we u een meer gepersonaliseerde dienstverlening bieden. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het feit dat wij 'cookies' gebruiken. Lees onze privacy policy voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u deze kunt deleten en blokkeren.
 • Healthcare

Healthcare

BDO Healthcare is gespecialiseerd in financiële, fiscale, juridische en operationele dienstverlening aan de diverse actoren in de gezondheidssector. Het BDO Healthcare team is een multidisciplinair team van specialisten dat oplossingen op maat aanbiedt aan tal van zorginstellingen zoals ziekenhuizen, rusthuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg, thuiszorg en CAW’s. BDO Healthcare kan u bijstaan bij alle mogelijke vragen die verband houden met uw strategie, organisatie, financiën, medewerkers en samenwerkingsverbanden.


Financiële oplossingen

 • Uitvoeren van financiële audits
 • Businessplananalyse
 • Cashflowplanning
 • Investeringsanalyses en opmaak van financieringsdossiers
 • Waardering van zorginstellingen
 • Het opzetten van financiële (en operationele) rapportagesystemen
 • Het voeren van de boekhouding en boekhoudkundige ondersteuning
 • RIZIV-optimalisatie
 • Publiek-private samenwerking
 • Operationele oplossingen


Organisatiestudies en procesoptimalisatie

 • Begeleiding bij herstructurering en transitieprocessen
 • Implementatie en meten van kwaliteitsindicatoren en KPI’s
 • Tevredenheidsonderzoeken (bewoners, patiënten, familie en personeel)
 • IT-audits
 • Risicobeheersing en interne audit
 • Veiligheidsconsulent
 • Verhuisbegeleiding
 • HR-oplossingen


Implementatie van prestatiesturing en KPI’s voor het HR-domein

 • Screening van de competenties van de medewerkers
 • Bevragingen op dienst- of organisatieniveau (medewerkerstevredenheid, organisatiecultuur, motivatie, stressfactoren…)
 • HR-opleidingen op maat: coachen, feedback geven, functionerings- en evaluatiegesprekken, leiderschap…
 • Ter beschikking stellen van innovatieve en gebruiksvriendelijke HR-instrumenten
 • Experten in de zorgsector

BDO beschikt over een jarenlange kennis van en ervaring in de gezondheidszorg. Hierdoor kennen wij de specifieke noden en problematieken van de zorgsector en kunnen wij onze cliënten advies op maat verstrekken. BDO spreekt de taal van de zorgsector. Ook bij BDO staan de menselijke waarden centraal.


Brede expertise bij één en dezelfde partner

Meer en meer projecten vereisen een multidisciplinaire benadering. Experten van BDO kunnen snel en efficiënt worden ingeschakeld. Een vaste contactpersoon opent de toegang tot een breed team. De diverse vakdomeinen komen bij BDO volwaardig tot hun recht. Adviezen worden verstrekt door collega’s met een focus op de zorgsector. Een belangrijke troef!