• Striktere regels voor aftrek btw bij “gratis” goederen

Striktere regels voor aftrek btw bij “gratis” goederen

Pascal Dauw, Partner |

09 juni 2017

De Belgische btw administratie publiceert een Circulaire 2017/C/32 met als doel de btw-regels voor handelsgeschenken en -monsters, reclameartikelen en gelegenheidsgeschenken te actualiseren. Daarnaast wil zij de btw-regels, waar nodig, in lijn  brengen met de spelregels in de vennootschapsbelasting. De Circulaire bevat een aantal verduidelijkingen, maar bovenal twee belangrijke beperkingen van het aantal handels-of gelegenheidsgeschenken dat de btw-plichtige jaarlijks kan uitdelen zonder zijn recht op aftrek van btw in gevaar te brengen.

De Circulaire treedt in werking vanaf de datum van publicatie, 29 mei 2017.

Onttrekking

Wanneer een onderneming een roerend goed onttrekt aan zijn bedrijfsvoorraad om het gratis weg te geven, moet zij, voor zover de btw initieel geheel of gedeeltelijk heeft afgetrokken, btw afdragen over de aankoop- of de kostprijs van de zogenaamde “levering aan zichzelf” of “onttrekking”.  

 

Uitzonderingen

Toch zijn er op deze regel enkele belangrijke uitzonderingen. Zo blijft de btw op de aankoopprijs/kostprijs van de gratis verstrekking van handelsmonsters, handelsgeschenken van geringe waarde, reclameartikelen, gelegenheidsgeschenken aan personeel en hun kinderen en de schenking aan slachtoffers van rampen, aan voedselbanken, lokale besturen en caritatieve instellingen aftrekbaar indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De Circulaire bevat een overzicht van deze voorwaarden.

 

Nieuwigheden/beperkingen

De btw op de aankoop van handelsgeschenken (bijv. een fles wijn of champagne als eindejaargeschenk voor een leverancier of klant) en gelegenheidsgeschenken aan personeel en hun kinderen (bijv. sinterklaas of nieuwjaarsgeschenk) is aftrekbaar indien de waarde van deze geschenken lager is dan 50,00 euro (excl. btw).

Nieuw is dat de btw slechts aftrekbaar is voor één enkel handels- of gelegenheidsgeschenk per kalenderjaar per begunstigde. Indien in één kalenderjaar dus meerdere geschenken met een waarde lager dan 50,00 euro worden gegeven aan dezelfde begunstigde, dan is de aftrek van btw slechts toepasbaar op één van deze geschenken. Dit vergt dus een nauwgezette opvolging van de belastingplichtige.

Verder bepaalt de Circulaire uitdrukkelijk dat “vouchers voor enkelvoudig gebruik” ook aanzien worden als een handels- of gelegenheidsgeschenk indien aan de voorwaarden is voldaan. Zelfs indien het onderliggend product van deze voucher een dienst (bijv. toegang tot een wellness of een cinema ticket) is.

 

Contact

Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij uw gebruikelijk BDO-aanspreekpunt of bij een van de leden van het btw-team op volgend e-mailadres: [email protected] :

  • Erwin Boumans, 02/778.01.00
  • Brigitte Braeckmans, 03/230.58.40
  • Pascal Dauw, 09/210.54.10
  • Emmanuel Rivera, 081/20.87.87
  • Kaatje Bondewel, 02/778.01.00