• Btw en onroerende verhuur: wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Btw en onroerende verhuur: wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

23 oktober 2018

Update 25.10.2018

De wet op het nieuwe btw-regime op onroerende verhuur werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25.10.2018. De nieuwe btw-regels treden in werking vanaf 1 januari 2019.

Verlengde herzieningstermijn van 25 jaar – dan toch jaarlijkse herziening

In de wettekst is er niet langer sprake van een maandelijkse (evaluatie van het gebruik van het gebouw voor de) herziening. De 25-jarige herzieningsperiode moet per jaar bekeken worden.

 

Wat met uw toekomstige onroerend goed projecten?

Dankzij de nieuwe btw-regels beschikken eigenaars-professionele verhuurders voortaan over bijkomende btw-opties zowel voor (bestaande en nieuwe) magazijnen als ander professioneel vastgoed.

Het zou echter te simplistisch zijn om te stellen dat deze regeling van optionele verhuur met btw in alle gevallen een voordeel oplevert. Inderdaad, maatwerk blijft vereist en het is dan ook ten stelligste aangeraden om voor toekomstige projecten steeds voorafgaandelijk te bekijken welk btw-regime in uw concreet geval het meest aangewezen is. Wij zitten dan ook graag met u rond te tafel om samen uw projecten te beoordelen en te kijken of deze nieuwe regeling al dan niet voordelen kan opleveren.  

 

Contact

Voor bijkomende vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het btw-team of een e-mail verzenden naar [email protected]:

Pascal Dauw, Partner, BDO Gent

Brigitte Braeckmans, Partner, BDO Antwerpen

Erwin Boumans, Partner, BDO Brussels Airport

Emmanuel Rivera, Partner, BDO Namen