• Berekening voordeel alle aard en fiscale aftrekbaarheid bedrijfswagen

Welke CO2-uitstoot moet u hanteren?

18 december 2020

Sinds de invoering van de WLTP-norm komt het voor dat het gelijksvormingsheidsattest van een wagen meerdere normen voor de CO2-uitstoot vermeldt: de NEDC- en de WLTP-norm. De WLTP is meestal substantieel hoger dan deze van de NEDC.

Het is daarom van belang te weten welke CO2-uitstoot u moet hanteren voor de berekening van het voordeel van alle aard en de fiscale aftrekbaarheid. Wij hebben dit voor u samengevat in onderstaande tabel. Deze table geeft u een overzicht met welke norm u rekening moet houden bij de berekening van het voordeel van alle aard en de aftrekbaarheid:

* FAQ bedrijfsvoertuigen: indien zowel een NEDC en een WLTP CO2- uitstoot beschikbaar zijn, zal bij gebreke aan andersluidende wetgeving de (voordeligere) NEDC-waarde ook in 2021 gebruikt mogen worden.

**Bron: Febiac

*** Tot en met 31.12.2020 moeten autoconstructeurs voor WLTP-wagens nog een NEDC2.0-waarde meedelen, vanaf 1.01.2021 is dit optioneel

 

Waar kunt u het correcte CO2-uitstootgehalte van uw wagen terugvinden?

De  CO2-uistoot conform de WLTP-meetmethode staat voor recente voertuigen vermeld op het gelijkvormigheidsattest (vak 49.4 of 49.1).

Met enige nuancering, indien het gelijkvormigheidsattest een CO2-uitstootgehalte vermeldt, maar het inschrijvingsbewijs niet. Als de DIV daarenboven evenmin gegevens beschikt, wordt het CO2-uitstootgehalte van het voertuig als volgt vastgesteld:

  • aandrijving door een benzine-, LPG- of aardgasmotor: CO2-uitstootgehalte van 205 g/km;
  • aandrijving door een dieselmotor: CO2-uitstootgehalte van 195 g/km.

 

Overgangsperiode

Vanaf 1 januari 2021 is het aan de autoconstructeurs toegelaten om naast de WLTP-waarde nog een NEDC-waarde mee te delen. Het is vanaf die datum echter enkel verplicht de WLTP-waarde te vermelden op het gelijkvormigheidsattest. Dit heeft tot gevolg dat vanaf 1 januari 2021 de volgende situaties mogelijk zijn voor de voertuigen in omloop:

  1. Enkel een (oude) NEDC 1.0-waarde ter beschikking
  2. Zowel een WLTP-waarde als een NEDC 2.0-waarde ter beschikking
  3. Enkel een WLTP-waarde ter beschikking

In de FAQ (update januari 2020) staat vermeldt dat wegens gebrek aan andersluidende wetsbepalingen het voordeel alle aard voor bedrijfswagens en de aftrekbaarheid van de autokosten vanaf 1 januari 2021 nog altijd bepaald mag worden a.d.h.v. de (voordeligere) NEDC-waarde voor de voertuigen die onder punt 1 en 2 vallen. Enkel voor de voertuigen die onder punt 3 vallen, is er de verplichting om vanaf 1 januari 2021 het voordeel alle aard en de aftrekbaarheid volgens de WLTP-waarde te bepalen indien er geen NEDC-waarde meer beschikbaar is. In de praktijk komt dit er op neer dat enkel auto’s aangekocht na 1 januari 2021 mogelijks onder punt 3 vallen en bijgevolg verplicht zijn om de nieuwe WLTP-waarde te hanteren.  

 

Impact WLTP

De meting van de CO2-uitstootgehalte meet met de nieuwe WLTP methode leidt dit tot een hoger CO2-uitstootgehalte dan bij gebruik  van de oude NEDC methode. In sommige gevallen komt de WLTP meetmethode zelfs tot een CO2-uitstootgehalte dat 30g/km hoger ligt dan onder de oude NEDC meetmethode.

Onder de WLTP methode wordt er bovendien rekening gehouden met de opties van het voertuig. Zo zal een panoramisch dak een bijtelling van 3 g/km krijgen en een trekhaak een verhoging van het  CO2-uitstootgehalte van 5 g/km.

Impact op de berekening van het voordeel alle aard

De formule voor de berekening blijft ongewijzigd. De CO2-uitstoot volgens de WLTP meetmethode zal wel hoger liggen, waardoor ook het voordeel alle aard zal toenemen.

Afftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari2020 is een nieuwe formule van toepassing om de aftrekbaarheid van autokosten te bepalen.

Een hogere  CO2-uitstoot heeft met deze formule tot gevolg dat de aftrekbaarheid van de autokosten zal dalen.

 

Impact van de WLTP-waarde ten opzichte van NEDC-waarde op de berekening van het voordeel alle aard

Voorbeeld:

Audi A6 aangedreven door een benzinemotor met een catalogusprijs van 59.900,00 EUR

  • CO2-waarde volgens WLTP: 166 g/km
  • CO2-waarde volgens NEDC: 144 g/km

Formule voordeel van alle aard benzinewagen (voor 2021)

Catalogusprijs x (5,5 + ((CO2-102) x 0,1))% x 6/7 x leeftijdscoefficiënt (hier als nieuwe wagen berekend)

Jaarlijks voordeel van alle aard met NEDC (144 g/km)

59.900,00 x (5,5 + ((144-102) x 0,1))% x 6/7 x 100% = 4.980,26 EUR

Jaarlijks voordeel van alle aard met WLTP (166 g/km)

59.900,00 x (5,5 + ((166-102) x 0,1))% x 6/7 x 100% = 6.109,80 EUR

Er is dus een verschil van 1.129,54 EUR, wat gelijk is aan een toename van bijna 25% van het voordeel van alle aard o.b.v. de NEDC-waarde.  

 

Contact

Met vragen over de berekening van de CO2-uitstoot kunt u altijd terecht bij uw gebruikellijke BDO-contactpersoon of bij een van onze experten Global Employer Services: