• Bijkomende vrijstelling inzake erfbelasting voor de langstlevende partner
Artikels:

Bijkomende vrijstelling inzake erfbelasting voor de langstlevende partner

06 augustus 2018

Partners (echtgenoten, wettelijk en feitelijk samenwonenden) genieten reeds van een vrijstelling in de erfbelasting bij de vererving van de gezinswoning. Voor feitelijke samenwoners geldt deze vrijstelling pas na drie jaar ononderbroken samenwonen.

Het decreet van 6 juli 2018 voert daarnaast een voetvrijstelling in voor de eerste schijf van 50.000, 00 EUR aan roerende goederen die de partner zou erven[1]. De vrijstelling wordt toegepast op de nettoverkrijging van de partner in de roerende goederen. Het vrijgesteld bedrag wordt wel in aanmerking genomen om te bepalen of het belastingkrediet voor “kleine” nalatenschappen al dan niet van toepassing is. Voor feitelijke samenwoners geldt deze vrijstelling na 1 jaar ononderbroken samenwonen.

[1] Artikel 2.7.6.0.6., §2 VCF